Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 04/03/2024 09:26 GMT+7

Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc

Biên phòng - Thời gian qua, lực lượng BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam các cấp để huy động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới (KVBG), xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đặc biệt, hai bên có nhiều hoạt động ý nghĩa đưa Ngày Biên phòng toàn dân 3-3 hằng năm trở thành ngày hội của cả nước hướng về biên giới, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh tặng kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cao Bằng. Ảnh: CTV

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh BĐBP huy động toàn dân hướng về biên giới, biển đảo, góp phần đưa KVBG phát triển toàn diện, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ ở cơ sở.

Trong đó, lực lượng BĐBP đã phối hợp cùng MTTQ các cấp và các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở KVBG; huy động các nguồn lực và trực tiếp hỗ trợ cho các hộ nghèo.

“Điểm sáng của công tác phối hợp là hai bên đã phối hợp thực hiện tốt các chương trình, mô hình như: “Xuân biên giới, Tết hải đảo”; “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; “Nâng bước em tới trường”; “Điểm sáng văn hóa nơi biên cương”; “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Con nuôi đồn Biên phòng”... Đặc biệt, hai bên đã vận động các nguồn lực xây dựng trên 7.000 ngôi nhà “Đại đoàn kết” và hàng trăm công trình dân sinh, tặng hơn 24.000 con bò giống cho đồng bào nghèo nơi biên giới; giúp hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách tới trường” - Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Bên cạnh việc phối hợp giúp nhân dân nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo, MTTQ các cấp và các đơn vị Biên phòng đã tích cực phối hợp tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhân dân hai bên biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đến nay, đã có 117 cặp cụm dân cư hai bên biên giới tổ chức kết nghĩa, qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Từ những cuộc vận động, phong trào, chương trình, mô hình thiết thực, cụ thể do MTTQ các cấp và các đơn vị BĐBP tổ chức phát động đã phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Kết quả thể hiện rõ nhất là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các chủ trương và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Hai bên đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”...

Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, “mỗi người dân khu vực biên giới là một cột mốc sống” kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước; đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm ở KVBG.

Ngoài ra, để phát huy vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản, người có uy tín ở KVBG, MTTQ các cấp và các đơn vị Biên phòng đã phối hợp lựa chọn, xây dựng được đội ngũ 29.885 người có uy tín ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần dân tộc, các cương vị công tác khác nhau. Họ là những người tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc; bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới, hòa giải cộng đồng tại các thôn, bản, xây dựng biên giới bình yên...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung, BĐBP Thanh Hóa giúp nhân dân bị thiệt hại do thiên tai dựng lại nhà ở. Ảnh: CTV

Để tiếp tục đưa Ngày Biên phòng toàn dân thực sự là ngày hội toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh, Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP xác định tăng cường đi vào chiều sâu, phối hợp tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa giữa nhân dân các dân tộc ở KVBG.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đổi mới công tác vận động quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; xây dựng môi trường văn hóa - xã hội ở khu dân cư; đưa phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần củng cố nền Biên phòng toàn dân vững mạnh làm chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.n

“Hai bên phối hợp thực hiện các chính sách, dự án đã được xác định trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững KVBG; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về biên phòng; giám sát thực hiện pháp luật về biên phòng. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 78/KHPH-MTTW-BĐBP ngày 12-2-2020 về tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân, tăng cường, củng cố đoàn kết quân dân ở KVBG, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, xây dựng vững chắc “lũy thép biên cương” - Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Viết Hà

Bình luận

ZALO