Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 06:41 GMT+7

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Biên phòng - Vai trò nêu gương trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới là ý thức, nghĩa vụ, bổn phận của cán bộ, đảng viên, là thước đo đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi cá nhân, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần phải đề cao trách nhiệm nêu gương trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnh tổ chức giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Trọng Thành

Bài 1: Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Khắc ghi lời Bác dạy: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nỗ lực phấn đấu, cống hiến tài năng, sức sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 và Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới…, những năm qua, Đảng ủy BĐBP và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn lực lượng đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình sát thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Trong đó, Đảng ủy BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 308-KH/ĐU ngày 11/10/2016, Kế hoạch số 104-KH/ĐU ngày 18/01/2021 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng nhằm phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ, lề lối làm việc; đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Đặc biệt, Đảng ủy BĐBP đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, để cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày, vừa thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vừa tạo thành phong trào sôi nổi, sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong toàn lực lượng. Đảng ủy BĐBP cũng thường xuyên tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp ủy, tổ chức đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giáo dục, định hướng, rèn luyện kịp thời.

Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét trong cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trách nhiệm nêu gương, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã luôn nêu cao ý thức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, chăm lo xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội.

Đồng thời, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có thái độ phân biệt đúng, sai, không dao động trước các tác động tiêu cực, khó khăn, hiểm nguy; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; hạn chế thấp nhất tình trạng ngại khó khăn, gian khổ, lựa chọn lĩnh vực, vị trí công tác… Trong quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân: luôn thể hiện sự tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ; gần dân, hiểu dân, trọng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng xả thân vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự bình yên nơi biên giới.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 788, Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn lực lượng đã xây dựng kế hoạch học tập, triển khai và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với nội dung, biện pháp được cụ thể hóa sát với từng đối tượng, đơn vị.

Trong đó, năm 2021, đã triển khai cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ Kết luận số 01 đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị, tập trung vào ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm cần thiết, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kết hợp quán triệt Kết luận số 01 với quán triệt bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 12/6/2021 với chủ đề: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Hằng năm, Cục Chính trị BĐBP cũng tổ chức biên soạn các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho bộ đội sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng. Đồng thời, cấp ủy đảng, tổ chức quần chúng các cấp đã có nhiều biện pháp chủ động, tích cực, hiệu quả trong rèn luyện cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Hằng năm, tích cực hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” theo 5 chuẩn mực, cam kết “tự soi, tự sửa”; coi đây là một tiêu chuẩn đánh giá, phân loại, khen thưởng tập thể, cá nhân hằng năm và trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Đặc biệt, trong những năm qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn không để dịch xâm nhập vào nội địa và đơn vị. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, trên dọc tuyến biên giới đất liền, trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt, các đơn vị đã triển khai trên 1.900 tổ, chốt, với hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các lực lượng khác bám trụ trên biên giới thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Các cán bộ, chiến sĩ đã ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào biên giới; tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới đạt hiệu quả tích cực. Đã có gần 300 cán bộ, chiến sĩ gác lại việc riêng của bản thân, gia đình để ở lại nơi tuyến đầu biên giới chống dịch và có đồng chí đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong thiên tai, bão lũ, BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm lượt phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh quên mình giúp dân trong bão lũ đã góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (2016-2021), các đơn vị đã phối hợp, xác lập đấu tranh thắng lợi 665 chuyên án đối với các loại tội phạm, triển khai hàng trăm kế hoạch nghiệp vụ và các đợt cao điểm tấn công tội phạm.

Trong xây dựng địa bàn biên giới, các đơn vị BĐBP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị ở các địa bàn yếu kém, tăng cường tuyên truyền trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác đấu tranh, phòng chống hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy…, góp phần củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới vững mạnh.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 788, Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chỉ huy, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng đã có các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Mô hình “Cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, “Thanh niên với văn hóa mạng”, “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Mô hình cơ quan, đơn vị 5 an toàn”, “Mẫu hình quân nhân 5 nhanh, 5 chắc”.

Thông qua đó, giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, giác ngộ mục tiêu lý tưởng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã trở thành tấm gương sáng về lòng tận tụy, ý thức dấn thân, tinh thần xông pha vào những việc khó, nơi khó, nỗ lực, cố gắng cống hiến sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bài 2: Tạo sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Hoa Hạ

Bình luận

ZALO