Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/12/2023 03:59 GMT+7

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới (bài 2)

Biên phòng - 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn lực lượng đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn lực lượng bằng nhiều chủ trương, giải pháp, cách làm cụ thể, sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tạo sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Bài 2: Tạo sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng

Xác định, nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng là yếu tố quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tổ chức nghiêm túc, có chất lượng việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy đảng các cấp, khơi dậy ý thức tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thông qua việc tổ chức phổ biến, quán triệt trực tiếp các hình thức sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ, văn hóa tinh thần của đơn vị. Trong đó, chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 788, Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” cho tất cả đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, BĐBP Quảng Nam tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân trước khi vươn khơi, bám biển. Ảnh: Hoàng Anh

Với phương châm “Cán bộ cương vị càng cao, càng phải nêu gương”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn lực lượng đã đề cao trách nhiệm nêu gương, đưa nội dung nêu cao trách nhiệm cá nhân, tự giác học trước, làm trước để nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động và việc làm cụ thể trong cơ quan, đơn vị để tạo bước đột phá mới, khẳng định trách nhiệm, quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức.

Việc học tập, quán triệt, triển khai, không ngừng đổi mới về nội dung, nhiều hình thức phong phú như: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, thi tìm hiểu về Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới... gắn với thực hiện 3 khâu đột phá để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV. Các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng cũng triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đăng ký phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên từng cương vị công tác theo 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, coi đây là công việc thường xuyên, hằng ngày.

Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, quần chúng, xây dựng cơ quan, đơn vị, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, nêu cao ý thức chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đồng thời, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Vì vậy, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, với nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng toàn lực lượng đã xác định tốt chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm, lăn lộn với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tham gia tuyến đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19 để bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân và đã trở thành tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ noi theo, học tập.

Đồng thời, không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy, quản lý, điều hành; chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát xuất nhập cảnh, quản lý an ninh cửa khẩu của BĐBP; làm tốt thủ tục xuất, nhập cảnh và đảm bảo an ninh, an toàn cho hàng trăm triệu lượt người, phương tiện qua các cửa khẩu đường bộ, cảng biển thông thoáng, chặt chẽ, đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Công tác thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, thái độ, trách nhiệm trong rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ. Do đó, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm cả về số vụ và số người vi phạm. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, không ngừng vun đắp, gìn giữ mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Trong sự nghiệp xây dựng nền biên phòng toàn dân, các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”, đẩy mạnh phong trào “Tổ chức toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. BĐBP đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo vì dân, tiêu biểu như các chương trình, mô hình, phong trào: “Cán bộ Biên phòng tăng cường xã”, “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, “Lớp học tình thương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

Đặc biệt, các đơn vị cũng tranh thủ mọi nguồn lực, duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống trạm quân dân y kết hợp, trực tiếp tổ chức và phối hợp, vận động các tổ chức, cá nhân tiến hành khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con ăn, ở hợp vệ sinh, tích cực phòng, chống dịch bệnh, xóa bỏ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống..., được đồng bào khu vực biên giới và nhân dân nước láng giềng yêu thương, tin tưởng.

Trong công tác đối ngoại biên phòng, với phương châm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới “từ sớm, từ xa”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại quân sự quốc phòng, đối ngoại biên phòng có ý nghĩa sâu sắc như chương trình giao lưu quốc phòng biên giới, giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị… Đồng thời, chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành biên giới đất liền phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu các nước láng giềng trong quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh; tổ chức kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước láng giềng và “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”. Hoạt động đối ngoại biên phòng đã thực sự trở thành điểm sáng trong công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân được Đảng, Nhà nước, Quân đội đánh giá cao.

Chia sẻ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 788, Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới tại BĐBP Lạng Sơn, Đại tá Trần Quang Tùng, Phó Chính ủy cho biết: Để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, đạo đức lối sống đúng đắn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kế hoạch của trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Trong đó, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, học tập, gắn với thực hiện đổi mới công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng ở đơn vị; khuyến khích tinh thần tự nghiên cứu, tự học tập của từng cá nhân; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên, đột xuất với học tập, làm theo ở từng tổ, đội, bộ phận công tác...

Đồng thời, phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống phương tiện thông tin, truyền thông, thiết chế văn hóa ở cơ sở, các chế độ sinh hoạt, học tập, giao ban, hội ý, kiểm tra để quán triệt, học tập. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ nét về hành động, tinh thần thái độ làm việc, chất lượng hiệu quả công tác không dao động trước khó khăn, nguy hiểm, có sức đề kháng trước cám dỗ và tác động tiêu cực của xã hội; nâng cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phòng, chống hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xuất phát từ tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa bàn đóng quân rộng, phân tán, phần lớn ở vùng sâu, vùng xa, vùng tiếp giáp biên giới, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán người diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 788, Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, BĐBP Lào Cai đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, mô hình mới tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo Bác như mô hình: Bình chọn “Sứ giả hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc” ; Bình chọn “Đảng viên Đảng Cộng sản đạt thành tích xuất sắc” trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu; “Tổ 3 người”; “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”; Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Qua đó đã hỗ trợ 71 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”; phối hợp với Phòng Giáo dục các huyện, thành phố biên giới mở 37 lớp xóa mù chữ cho 720 học sinh; hỗ trợ sinh kế cho 143 hộ; phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng chục chuyên án, hàng trăm vụ án liên quan đến các loại tội phạm như ma túy, buôn người, buôn lậu, gian lận thương mại…

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến tốt hơn về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đối với công việc, đối với cơ quan, đơn vị, nêu cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý thức chấp hành kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, xuất sắc”.

Nhiều cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP Quảng Bình đã gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình và xác định rõ vấn đề trọng tâm mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện. Tiêu biểu như: Chi bộ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò xung kích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Đảng bộ Đồn Biên phòng Roòn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng trong đồng bào có đạo; Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Làng Ho, Làng Mô xác định nhiệm vụ trọng tâm giúp dân phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện tốt các mô hình lúa nước, trồng dứa, trồng măng tre…; Đảng bộ Hải đội 2 tập trung xác định công tuần tra bảo vệ biên giới gắn với công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ ngư dân ra khơi bám biển. Việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm mang tính đột phá và những vấn đề bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết đã góp phần để BĐBP Quảng Bình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Coi trọng nhiệm vụ xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong từng đơn vị, những năm qua, Đảng ủy BĐBP, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn lực lượng đã làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai; làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 788, Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kịp thời phát hiện, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; chủ động bổ sung biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đảm bảo cho BĐBP tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.n

Hoa Hạ

Bình luận

ZALO