Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 09:01 GMT+7

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Biên phòng - Trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với lực lượng BĐBP phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG) trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt trao kinh phí hỗ trợ BĐBP Cao Bằng trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: CTV

Đặc biệt, phối hợp huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào các dân tộc có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng khu vực biên giới (KVBG) ngày một giàu mạnh. Phóng viên Báo Biên phòng có cuộc phỏng vấn đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kết quả phối hợp giữa MTTQ Việt Nam các cấp với lực lượng BĐBP trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên biên giới, giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

- Trong thời gian qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với lực lượng BĐBP triển khai nhiều hoạt động phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ nguồn lực phát triển đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở KVBG. Đồng chí đánh giá về kết quả này như thế nào?

- Có thể khẳng định, với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở KVBG đã và đang có sự thay đổi vượt bậc. Trong kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng BĐBP trong công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền cho bà con về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KVBG, xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG. BĐBP đã phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở các xã, huyện biên giới, hải đảo; kêu gọi nguồn lực và trực tiếp hỗ trợ cho các hộ nghèo vùng biên giới. Phối hợp thực hiện thành công các chương trình, mô hình như: “Xuân biên giới, Tết hải đảo”; “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; “Nâng bước em tới trường”; “Điểm sáng văn hóa nơi biên cương”; “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Con nuôi đồn Biên phòng”...

Trong những năm qua, BĐBP và MTTQ Việt Nam đã huy động các nguồn lực xây dựng được trên 7.000 căn nhà Đại đoàn kết và gần 300 công trình dân sinh, tặng hơn 24.000 con bò giống cho đồng bào nghèo nơi biên giới; giúp hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách tới trường. Mặt khác, hai bên đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị, xóa thôn, bản biên giới “trắng” đảng viên, phát triển đảng viên mới... Các nội dung chương trình phối hợp giữa MTTQ các cấp với BĐBP rất thiết thực, đạt được kết quả cao, góp phần tạo chuyển biến tích cực cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ ở cơ sở; tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc ở KVBG đối với Đảng, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh BGQG.

- Bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, giúp đồng bào nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo, hai bên đã có những hoạt động gì trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, thưa đồng chí?

- Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp ổn định, phát triển đất nước nói chung và KVBG nói riêng. Nhận thức rõ điều này, hai bên tích cực phối hợp tham mưu với địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhân dân hai bên biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Đến nay, thông qua hoạt động phối hợp của BĐBP và MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân các xã trên tuyến biên giới đất liền tổ chức ký kết nghĩa được 117 cặp cụm dân cư hai bên biên giới, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

- Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với lực lượng nòng cốt, chuyên trách duy trì an ninh trật tự ở KVBG là yếu tố hết sức quan trọng trong Chiến lược bảo vệ BGQG. Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả này trong thời gian qua?

- Thực tiễn cho thấy, lực lượng BĐBP đã hoàn thành tốt việc chủ trì duy trì an ninh trật tự, xây dựng KVBG bình yên để người dân yên tâm lao động, sản xuất. Trong đó, BĐBP đã chủ trì, phối hợp với MTTQ các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò tự quản, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở KVBG. Thực hiện có hiệu quả phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản KVBG" và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG trong tình hình mới” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: "Tổ tự quản đường biên, mốc giới", "Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn", "Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản"... Từ đó, đã tạo thành “lá chắn thép” đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm ở KVBG, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại... bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh BGQG, trật tự an toàn xã hội ở KVBG.

- Thưa đồng chí, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ BGQG, MTTQ Việt Nam và lực lượng BĐBP tiếp tục có sự phối hợp như thế nào trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành vào sự nghiệp bảo vệ BGQG trong tình hình mới?

- Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ BGQG là quyết sách chiến lược nhằm phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG, không để bị động, bất ngờ về chiến lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, BGQG; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển... Chiến lược bảo vệ BGQG cũng xác định các quan điểm chỉ đạo, quản lý, bảo vệ BGQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, "mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống"; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; BÐBP là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ giữ vững BGQG.

Để hoàn thành trọng trách Đảng, Nhà nước giao, hai bên tiếp tục đưa công tác phối hợp đi vào chiều sâu, tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng nòng cốt, chuyên trách, nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, địa phương và xã hội vào các chương trình, mục tiêu quốc gia tại vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, KVBG. Phối hợp thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh BGQG.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội thông qua, MTTQ Việt Nam các cấp và lực lượng BĐBP phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn, tham gia tích cực để đưa các chính sách đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững KVBG, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Xây dựng vững chắc “lũy thép biên cương”, đồng bào các dân tộc ở KVBG thực sự trở thành những “cột mốc sống” bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh BGQG trong tình hình mới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Viết Hà (thực hiện)

Bình luận

ZALO