Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 05/12/2023 12:43 GMT+7

Phát huy dân chủ, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội

Biên phòng - Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Quảng Trị lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là “Chủ động khắc phục khó khăn, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng thế trận và nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển đảo”. Với quyết tâm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy BĐBP Quảng Trị đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Trị về vấn đề này.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn.

- Thưa đồng chí, để sớm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Trị lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức tiến hành như thế nào?

- Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Quảng Trị lần thứ XIX (diễn ra trong 2 ngày 8 và 9-7-2020) thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội, tiến hành xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, quy chế làm việc của Đảng ủy và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu trong nhiệm kỳ mới. Đề ra những tiến trình cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng đảng ủy viên để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt 7 nhóm chỉ tiêu về quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, chủ trì giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; xây dựng đơn vị, tổ chức Đảng vững mạnh... do Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể là: Phải nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, sát thực tiễn, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị về công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP tỉnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, triển khai Luật Biên phòng Việt Nam khi được Quốc hội thông qua.

Về xây dựng đơn vị, phấn đấu 60% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; 100% các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh. 100% các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, trong đó, an toàn tuyệt đối đạt từ 95% trở lên. Giảm tỉ lệ vi phạm kỷ luật hằng năm dưới 0,3%, không có vụ việc vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn công tác của đơn vị, Đảng ủy BĐBP Quảng Trị đã tổ chức quán triệt, triển khai tới các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ và mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị nắm và hiểu sâu các nội dung cơ bản được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch của chỉ huy gắn với các nội dung trọng tâm, các khâu đột phá của đơn vị mình để triển khai và thực hiện thắng lợi nghị quyết ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

Trên tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng ủy BĐBP Quảng Trị sẽ quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu đưa Đảng bộ BĐBP tỉnh luôn đạt trong sạch vững mạnh, nhiều năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của toàn lực lượng.

- Để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống Đảng ủy BĐBP Quảng Trị đã đề ra những giải pháp gì, thưa đồng chí?

- Trước yêu cầu cao và toàn diện của nhiệm vụ công tác Biên phòng trong nhiệm kỳ tới, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải thực sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, phong cách làm việc và năng lực hoạt động, nhạy bén, sáng tạo trong các mặt công tác. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy BĐBP Quảng Trị xác định các khâu đột phá trên mỗi nhóm nội dung, công việc mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra như sau:

Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đó là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình, nhất là tình hình trên biển, tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các phương án bảo vệ đồn, trạm, địa bàn. Tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; ngăn chặn, giải quyết triệt để các hoạt động xâm canh, di cư tự phát, kết hôn không giá thú qua biên giới, tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trong công tác xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, nghị quyết đại hội đã xác định: Tập trung xây dựng chính quy, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nghiệp vụ pháp luật. Phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, làm tốt công tác nắm, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động và an toàn giao thông.

Về công tác xây dựng Đảng bộ, nghị quyết đại hội xác định khâu đột phá là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố nội bộ xây dựng đoàn kết thống nhất; tập trung đổi mới, nâng cao nền nếp sinh hoạt Đảng, chất lượng ban hành và thực hiện nghị quyết của các cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì có năng lực, phẩm chất và uy tín, hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước có liên quan đến biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an ninh địa bàn; chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các phong trào, mô hình sáng tạo để phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo vệ biên giới, nhất là Đề án 1555 của UBND tỉnh về “Nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình đối ngoại biên phòng như kết nghĩa đồn, trạm và kết nghĩa các cụm dân cư hai bên biên giới gắn với triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế về xây dựng và bảo vệ biên giới mà trọng tâm là Đề án số 825 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 446 của Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch số 21 của UBND tỉnh Quảng Trị về “Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới cho lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Salavan và Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”.

- Đảng ủy BĐBP tỉnh đã có những hình thức triển khai gì để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đơn vị quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết?

- Xác định việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của đại hội là khâu có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, đồng thuận thống nhất về tư tưởng và hành động, là tiền đề để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên xác định đúng nhiệm vụ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết. Do đó, phương pháp, hình thức và cách thức tổ chức quán triệt cũng như thực hiện rất được coi trọng. Đây là vấn đề mà tập thể Thường vụ Đảng ủy cũng rất quan tâm, bởi nếu không có sự đổi mới, sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai nghị quyết thì chất lượng sẽ không cao, thậm chí cán bộ, đảng viên, chiến sĩ sẽ “quên” và không nắm vững, không hiểu sâu những nội dung cơ bản của nghị quyết để thực hiện. Chính vì thế, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở có nhiều hình thức quán triệt, triển khai nghị quyết sâu rộng và sát thực; chỉ đạo cơ quan chính trị xây dựng văn bản hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở quán triệt, triển khai nghị quyết với nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, song phải bao hàm đầy đủ nội hàm của nghị quyết. Phân loại đối tượng cụ thể để có nội dung, hình thức quán triệt phù hợp, tránh tình trạng “nhập dồn” mọi đối tượng để rút ngắn thời gian quán triệt, đặc biệt lưu ý thực hiện trong khi các đơn vị đang làm nhiệm vụ “kép”, quân số phân tán. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở thì các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư phải nghiên cứu nghị quyết, biên soạn thành giáo án điện tử để quán triệt, triển khai, đồng thời, Đảng ủy cũng tổ chức các đoàn xuống đơn vị công tác kết hợp kiểm tra nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ sau khi đã được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quán triệt nghị quyết.

Mặt khác, Đảng ủy BĐBP Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị gắn việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội với việc thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề, đột kích... Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn BĐBP tỉnh, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Thành Phú (Thực hiện)

Bình luận

ZALO