Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 14/04/2024 11:10 GMT+7

Phát hành cuốn sách đặc biệt “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục, thể thao”

Biên phòng - Hướng tới kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Trung tâm Xúc tiến thương mại Đầu tư và Hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Kết nối và Phát triển công nghệ toàn cầu, Ngân hàng TMCP Bắc Á phối hợp xuất bản và phát hành cuốn sách đặc biệt “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục, thể thao”.

Cuốn sách đặc biệt “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục, thể thao” nhằm tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp

Trong cuốn sách có nhiều dữ liệu lịch sử lần đầu tiên được công bố, giúp cho người đọc hiểu sâu hơn về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cuốn sách còn là “cẩm nang” để các tổ chức và quần chúng nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng như thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo Hội đồng biên tập, xuất bản sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục, thể thao”, cuốn sách nhằm thiện thực hóa yêu cầu tại Mục 4 “Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cuốn sách là sự kết tinh những lời Bác dạy, những câu chuyện về Bác cùng những phong trào rèn luyện thân thể noi gương Bác trên cả nước với nội dung khoảng 600 trang. Đây là tư liệu quý để các ngành, các cấp và toàn dân học tập, tham khảo, cùng nhau thực hiện "Bổn phận của một người yêu nước", thường xuyên tham gia tập luyện thể thao theo tấm gương rèn luyện thân thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng và đặt mua sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục, thể thao” nhằm góp phần thúc đẩy văn hóa đọc cũng như khuyến khích hoạt động rèn luyện sức khỏe, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, lan tỏa sâu rộng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thùy Chi

Bình luận

ZALO