Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 09:16 GMT+7

Phát động phong trào thi đua xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh

Biên phòng - Sáng 24/10, Đồn Biên phòng Lũng Cú (BĐBP Hà Giang) tổ chức phát động phong trào "Thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới” huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022-2025.

Các bộ phận ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Hà Đô

Nội dung thi đua được đơn vị xác định tập trung vào: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy trong tham gia, tham mưu, phối hợp với địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu, tham gia với địa phương phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì các hoạt động lễ hội, thể thao truyền thống các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu, tham gia với địa phương triển khai các chính sách an sinh xã hội gắn với phát huy các tiềm năng, giá trị di sản văn hoá, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới.

Mục tiêu thi đua là phấn đấu đến hết năm 2025, có từ 85% các hộ gia đình ở khu vực biên giới nhận thức được tác hại, hệ lụy của các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; tích cực hưởng ứng, tham gia bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu của gia đình, dòng họ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, hỏi, việc tang, lễ hội đảm bảo có tính kế thừa, có chọn lọc và phát huy thuần phong mỹ tục, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, thực hành tiết kiệm, chống thương mại hóa, vụ lợi; không làm cản trở giao thông và các hoạt động công cộng; không gây ô nhiễm môi trường...

Đại úy Nguyễn Bình Minh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lũng Cú chia sẻ: Việc phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân từng bước cải tạo, dần xóa bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới.

Hà Đô

Bình luận

ZALO