Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 06:46 GMT+7

Phát động phong trào “Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”

Biên phòng - Chiều 31/3, các tổ chức cơ sở đoàn trong BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức phát động phong trào “Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” giai đoạn 2022 - 2027.

Đoàn viên, thanh niên BĐBP Hà Tĩnh ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Minh Toàn

Theo đó, để góp phần phát huy trách nhiệm, vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nội dung thi đua tập trung vào thực hiện theo chủ đề “Một tập trung, hai xung kích, ba sáng tạo".

Cụ thể, Một tập trung: Tập trung xây dựng hình mẫu Thanh niên BĐBP “Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”; có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền CNXH, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có khát vọng cống hiến để góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng chí, đồng đội, công việc, cộng đồng và xã hội; có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; có phẩm chất, đạo đức trong sáng, tinh thần đoàn kết tốt. Thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên BĐBP Hà Tĩnh tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho các em học sinh về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam trong Chương trình "Tháng Ba biên giới" năm 2023. Ảnh: Minh Toàn
Tuần tra, bảo vệ biên giới; phòng, chống dịch Covid-19; xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Toàn
Giúp đỡ nhân dân khi xảy ra thiên tai, bão lũ. Ảnh: Minh Toàn
Đoàn viên, thanh niên BĐBP Hà Tĩnh tuyên truyền phòng chống đuối nước cho các em học sinh. Ảnh: Minh Toàn

Hai xung kích: Xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, học tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn; xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, giải quyết khâu yếu, việc mới, việc khó, việc đột xuất.

Ba sáng tạo: Sáng tạo trong ứng dụng những thành quả tích cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số; sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tập hợp ĐVTN và xây dựng Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

Tại lễ phát động, các tổ chức cơ sở đoàn trong BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức cho 100% đoàn viên thanh niên ký kết giao ước thi đua thực hiện.

Đoàn viên, thanh niên BĐBP Hà Tĩnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Toàn
Kèm cặp, giúp đỡ các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh: Minh Toàn
Giúp dân xóa bỏ vườn tạp. Ảnh: Minh Toàn
Đoàn viên, thanh niên BĐBP Hà Tĩnh tham gia cùng đoàn viên, thanh niên địa phương làm sạch bãi biển. Ảnh: Minh Toàn

Minh Toàn

Bình luận

ZALO