Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 18/04/2021 03:09 GMT+7

Pháp luật có nghiêm thì phên giậu biên giới mới vững chắc

Biên phòng - Sau 3 năm triển khai Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016", Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp đánh giá, lực lượng BĐBP đã có những đóng góp quan trọng trong việc giúp người dân nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

19ik_6a
BĐBP TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng Cảnh sát Biển tuyên truyền, PBGDPL cho người dân khu vực biên giới biển. Ảnh: Lê Đồng

Luật PBGDPL được kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20-6-2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2013, quy định người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân là một trong 6 nhóm đối tượng đặc thù của công tác PBGDPL cần được quan tâm đầu tư mạnh mẽ, hiệu quả với cơ chế, chính sách đặc thù. Luật cũng quy định những nội dung, hình thức PBGDPL cần thực hiện và trách nhiệm của UBND các cấp, BĐBP, Công an, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát Biển trong việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho người dân ở khu vực biên giới, ven biển và hải đảo.

Nhờ vậy, công tác PBGDPL ở khu vực biên giới, hải đảo đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều tập tục lạc hậu trước đây đè nặng lên vai người dân bây giờ được loại bỏ, tệ nạn xã hội giảm, tình trạng di dịch cư tự do được hạn chế đáng kể. Ý thức quốc gia, quốc giới về quản lý, bảo vệ biên giới được nâng lên. Kinh tế, xã hội vùng biên giới từng bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được các đơn vị BĐBP triển khai hiệu quả, tiêu biểu là BĐBP các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang…

Trong 3 năm thực hiện Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" trên cả nước đã có 1.560 tổ tuyên truyền pháp luật được thành lập. Các thiết chế PBGDPL như: Tủ sách pháp luật, Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ tư vấn pháp luật được thành lập ở 100% xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo. Trung tâm tư vấn pháp luật, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; các tổ hòa giải ở cơ sở; ngăn sách, túi sách pháp luật, các sách báo, tài liệu pháp luật; hệ thống loa truyền thanh cơ sở… được quan tâm đầu tư xây dựng, khai thác, từng bước phát huy hiệu quả thiết thực trong việc đưa pháp luật đến với đời sống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo.

Các nội dung PBGDPL được Ban chỉ đạo lựa chọn ngày càng sát với nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Hình thức tuyên truyền, phổ biến cũng đa dạng, phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, phong tục tập quán của nhân dân ở từng khu vực biên giới, hải đảo. Vì vậy, đã xuất hiện nhiều mô hình PBGDPL hiệu quả, như: "Ánh sáng an ninh", "Làng văn hóa", "Bản an toàn" của BĐBP Sơn La, BĐBP Điện Biên; "Bốn giảm" của BĐBP An Giang…

Trong 3 năm qua, các đơn vị BĐBP phối hợp với các xã, phường và các đơn vị quân đội đứng chân ở khu vực biên giới, hải đảo đã tổ chức được 30.512 buổi PBGDPL cho 613.205 lượt người nghe. Các tổ tuyên truyền pháp luật trên các tàu, hải đội, cụm và vùng tổ chức được 276 buổi cho trên 100.000 người nghe, cấp hơn 100.000 cuốn Luật Biển Việt Nam và các nghị định, thông tư liên quan đến tổ chức, hoạt động của Cảnh sát Biển, 11 loại tờ rơi có hình minh họa về "những việc không được làm", "những điều ngư dân cần biết", 3.000 đĩa DVD về biển đảo Việt Nam.

Ngoài ra, các đơn vị Biên phòng đã phát 600.000 tờ rơi, 1.500 tờ tranh, ảnh về tác hại và cách nhận biết các chất ma túy, phối hợp với các báo, đài xây dựng 7 chuyên mục, phát sóng 14 phim PBGDPL, tham gia 22 buổi diễn đàn kinh tế do Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức để PBGDPL cho nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP các tỉnh, thành phố thực hiện được trên 6.000 buổi biểu diễn văn nghệ có lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp tổ chức chiếu phim phục vụ cán bộ, nhân dân; lồng ghép PBGDPL với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào, mô hình tự quản về an ninh trật tự ở làng, bản, khu dân cư, như mô hình "Dòng họ tiêu biểu về an ninh trật tự", "Cụm dân cư, đơn vị an toàn không có tội phạm, tệ nạn xã hội", "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc", "Già làng, trưởng bản làm nhiều việc tốt", "Kết nghĩa giữa bản với bản ở biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Trung Quốc"…

Có thể khẳng định Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo, giai đoạn 2013 - 2016" đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, ý thức tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

Trong thời gian tới, tình hình các tuyến biên giới, hải đảo nước ta vẫn còn nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Đời sống nhân dân còn rất khó khăn, các thế lực thù địch không ngừng tuyên truyền xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền PBGDPL càng phải được tăng cường cả bề rộng và chiều sâu.

Để thực hiện tốt công tác PBGDPL trên địa bàn rộng lớn với hơn 11.000 xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo trải dài trên 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho hơn 8,3 triệu người gồm nhiều thành phần dân tộc có văn hóa, phong tục tập quán, trình độ phát triển kinh tế, xã hội khác nhau, cần tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân", Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, các cơ quan chức năng và cán bộ, đảng viên đối với công tác PBGDPL, nhất là ở cơ sở. Lựa chọn nội dung tuyên truyền, PBGDPL phải thiết thực, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của người dân. Lựa chọn, áp dụng các hình thức tuyên truyền, PBGDPL phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn, thiết thực với đời sống hằng ngày của từng nhóm đối tượng ở từng khu vực, vùng miền, nhất là việc biên soạn, biên dịch, in ấn các tài liệu pháp luật với nội dung ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu bằng tiếng các dân tộc phục vụ công tác tuyên truyền tại khu vực biên giới, hải đảo. Đồng thời, phát huy kinh nghiệm, hiệu quả của Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" và các chương trình, đề án khác đã và đang được triển khai trên địa bàn, biên giới, hải đảo một cách thiết thực và hiệu quả.

Uông Ngọc Thuẩn

Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

Bình luận

ZALO