Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 08:27 GMT+7

Pháp lệnh BĐBP - Cơ sở quan trọng để xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam

Biên phòng - Tại Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, tổ chức vào tháng 8-2018, đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã phát biểu: Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá thực tiễn thi hành Pháp lệnh, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành Pháp lệnh BĐBP, đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng BĐBP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Báo Biên phòng lược ghi ý kiến phát biểu của đồng chí Đinh Văn Thu.

igu7_6a
Cán bộ BĐBP Quảng Nam chia sẻ thông tin pháp luật cho ngư dân thông qua máy bộ đàm ICOM. Ảnh: Văn Văn

Sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, BĐBP Quảng Nam đã có nhiều cố gắng, làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành của cấp trên; chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh; giữ vững và phát huy tốt vai trò, chức năng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

BĐBP đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng của tỉnh; duy trì thực hiện quy chế biên giới, cửa khẩu; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật; tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới và thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Pháp lệnh BĐBP còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, bất cập như: Chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; một số quy định còn chưa phù hợp với các văn bản luật hiện hành.

Thời gian tới, tình hình biên giới, trên Biển Đông vẫn còn nhiều diễn biến hết sức phức tạp; những vấn đề liên quan đến biên giới lãnh thổ rất nhạy cảm tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển; các thế lực thù địch, bọn phản động tiếp tục tìm mọi cách để tăng cường các hoạt động chống phá ta.

Từ tình hình trên đòi hỏi lực lượng BĐBP tỉnh cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trên; làm tốt công tác nắm tình hình nội ngoại biên, tình hình trên biển; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm; tuần tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng biển.

Bên cạnh đó, BĐBP Quảng Nam cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Làm tốt công tác tham mưu cho địa phương, kết hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tốt vai trò chuyên trách, nòng cốt của BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng.

j0k93himnr-7805_23575794-af12-f8f9-bd0d-8dfddda234f4@yahoo.com_n_BP_Ga_Ri_tuyn_truyn_v_ct_mc_ng_bin_
Đồn Biên phòng Ga Ri (BĐBP Quảng Nam) tuyên truyền về công tác bảo vệ cột mốc, chủ quyền an ninh biên giới. Ảnh: Văn Chương

Tại Hội nghị này, tôi đề nghị lãnh đạo các đơn vị phát biểu tham luận đánh giá làm rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của BĐBP được quy định trong Pháp lệnh BĐBP; đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để lập đề nghị xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam đảm bảo thống nhất với Hiến pháp năm 2013, các văn bản pháp luật liên quan. Làm rõ những ưu, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng trong những năm tiếp theo.

Quảng Nam là tỉnh có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp tỉnh Sê Kông (Lào) dài 157,422km, gồm 60 mốc quốc giới và 7 cọc dấu mốc; đồng thời, có tuyến bờ biển dài 125km, đi qua 16 xã, phường thuộc 3 huyện, 1 thị xã, 2 thành phố. Trong 20 năm qua, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh và các sở, cơ quan, ban, ngành, UBND 8 huyện, thị xã, thành phố có biên giới đã tổ chức 215 buổi tuyên truyền, 32 lớp tập huấn phổ biến pháp luật cho 9.750 người dân, cấp phát 600 tờ rơi, 300 đĩa DVD tuyên truyền về biển, đảo.

Lê Văn Chương (ghi)

Bình luận

ZALO