Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 24/09/2020 05:33 GMT+7

Phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 khoảng 6.864 nghìn tỷ đồng

Biên phòng - Sáng 9-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020 với số phiếu tán thành cao (88,66% tổng số đại biểu tán thành). Trong đó, mục tiêu tổng quát, phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 khoảng 6.864 nghìn tỷ đồng, tăng 1,65 lần so với giai đoạn 2011-2015; bảo đảm tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước không thấp hơn 23,5% GDP.

36pn_a
Các đại biểu hoan nghênh khi Nghị quyết của Quốc đặt mục tiêu tăng thu ngân sách khoảng 1,65 lần so với giai đoạn 2011-2015, giảm bội chi không quá 3,5% GDP. Ảnh: Văn Bình 

Từng bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tích cực, tổng chi ngân sách Nhà nước cả giai đoạn khoảng 8.025 nghìn tỷ đồng, trong đó, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm bình quân khoảng 25-26% tổng chi ngân sách Nhà nước; giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 64% tổng chi ngân sách. Ưu tiên đảm bảo chi trả nợ, chi dự trữ quốc gia.

Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa khoảng 2.000 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ là 260 nghìn tỷ đồng, từ nguồn vốn ngoài nước là 300 nghìn tỷ đồng, từ nguồn bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250 nghìn tỷ đồng. Phân bổ 1.800 nghìn tỷ đồng, dành 10% dự phòng chưa phân bổ để xử lý rủi ro về thu và các yêu cầu cấp bách về đầu tư trong điều hành.

Căn cứ tình hình thực tế, số bố trí chi đầu tư phát triển sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định trong dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm. Tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước cả giai đoạn không quá 3,9% GDP; phấn đấu giảm mạnh bội chi ngân sách để đến năm 2020 không quá 3,5% GDP, nhằm thực hiện cân đối ngân sách Nhà nước tích cực, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép với mục tiêu, nợ công hằng năm không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia dưới 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không bao gồm cho vay lại) không quá 25% so với tổng thu ngân sách Nhà nước hằng năm.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Nghị quyết đã có những định hướng cụ thể, tiếp tục sửa đổi, bổ sung chính sách thu đảm bảo nâng dần tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo tỷ trọng thu nội địa không thấp hơn mức quy định trên, phù hợp với sự phát triển của đất nước. Đảm bảo tỷ trọng hợp lý giữa thuế trực thu và thuế gián thu; tăng tỷ trọng thu nội địa; giảm tỷ trọng các khoản thu từ dầu thô, tài nguyên, xuất nhập khẩu; khai thác tốt nguồn thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do, hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, giảm mạnh nợ đọng thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước.

Trong đó, chi ngân sách Nhà nước phải giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Phấn đấu bảo đảm 20% tổng chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục, đào tạo; 2% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm. Đồng thời, giảm mạnh bội chi ngân sách để đảm bảo theo tỷ lệ quy định tại mục tiêu cụ thể trên. Cơ cấu lại các khoản nợ công, giảm tỷ trọng nợ nước ngoài, tăng tỷ trọng nợ trong nước.

Viết Hà

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO