Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 24/05/2024 04:56 GMT+7

Phấn đấu sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Biên phòng - Đây là mục tiêu do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến đặt ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác dân tộc năm 2019 diễn ra sáng 15-1.

5c3dc386feb5b7f33200002d
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Huyền Thanh

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Qua hoạt động thực tiễn năm 2018, chúng ta đã làm được nhiều việc tốt, tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên một bước. Sự phối hợp của các vụ, đơn vị nhịp nhàng, ăn khớp hơn, so với chính mình có nhiều tiến bộ nhưng so với yêu cầu thì còn một khoảng cách.

Năm 2019, UBDT tiếp tục thực hiện và phấn đấu sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) theo tinh thần Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.  

i1bwq7nza4-9793_f_jqxjkvrn3_2
Lãnh đạo UBDT chủ trì hội nghị. Ảnh: Huyền Thanh

Đồng thời, thực hiện rà soát, đánh giá, nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phân định miền núi, vùng cao và phân định vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển bảo đảm khách quan, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, hoàn thành trước năm 2020, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực đầu tư công bằng, chính xác và phát huy hiệu quả cho giai đoạn 2021-2026.  

Tích cực nghiên cứu, trao đổi chính sách đối với đồng bào dân tộc. Tiếp tục rà soát, đánh giá, hoàn thiện định hướng xây dựng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030 theo hướng tích hợp chính sách thiết thực hiện quả. Tập trung xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định để thực hiện từ năm 2021.

Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng, ban hành chính sách dân tộc năm 2019. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các đề án, chính sách trong chương trình công tác năm 2017, 2018 đã trình Thủ tướng Chính phủ.

jmiqp6u854-9793_f_jqxjisym2_4
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Đỗ Văn Chiến tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2018. Ảnh: Huyền Thanh

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan rà soát, cân đối, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN đang có hiệu lực, đặc biệt chú trọng tới chính sách đối với đồng bào DTTS rất ít người.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực đầu tư. Tập trung chỉ đạo cá địa phương tổ chức thành công Đại hội các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh (lần thứ 3), tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 2 nhằm đánh giá đúng thành tựu đạt được sau 10 năm thực hiện quyết tâm thư của Đại hội lần trước.

Nhân Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, đã có 3 đơn vị được UBDT tặng Cờ thi đua xuất sắc, 2 tập thể lao động xuất sắc, 5 tập thể lao động tiên tiến và 34 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO