Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 01/04/2023 10:44 GMT+7

Phấn đấu giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng

Biên phòng - Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Thuận luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị địa bàn, vùng biển, đảo. Hai năm liên tục (2021-2022), BĐBP Bình Thuận được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đón nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng” năm 2022 do Bộ Quốc phòng trao tặng. Ảnh: Đăng Bảy

Chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Nhận thức rõ vai trò của tổ chức đảng - yếu tố quyết định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu cao, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chú trọng chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Hằng năm, Đảng ủy BĐBP Bình Thuận chỉ đạo cấp ủy các cấp lập kế hoạch xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh “tiêu biểu”, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên lãnh đạo các chi, đảng bộ duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chế độ ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; ban hành và duy trì thực hiện các quy chế, quy định.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, duy trì thực hiện nền nếp phong trào thi đua Quyết thắng bằng những việc làm thiết thực, phong phú, đa dạng, gắn phong trào thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, cao điểm. Tập trung đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên xác định tốt tư tưởng, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã duy trì thực hiện nghiêm Chỉ thị số 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” và Quyết định số 1393/QĐ-BTL, ngày 11/5/2016 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tiêu chí xây dựng đồn Biên phòng vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ công tác, sinh hoạt, quản lý cán bộ, chiến sĩ đúng điều lệnh.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Với sự đổi mới về nội dung, phong phú, đa dạng về hình thức, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng thực sự đã trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh.

Nổi bật là gắn phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề, đột xuất, cao điểm và các cuộc vận động; đồng thời, gắn phong trào thi đua với thực hiện nghiêm túc mục tiêu “ba giữ”: Giữ chủ quyền an ninh vùng biển, giữ mối quan hệ đoàn kết với dân và giữ nghiêm kỷ luật.

Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác

BĐBP Bình Thuận có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực vùng biển, đảo rộng lớn. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; buôn lậu xăng dầu, khoáng sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, tranh chấp ngư trường, sử dụng xung điện, thuốc nổ để khai thác hải sản. Vì thế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển, cùng với phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng trên địa bàn, BĐBP Bình Thuận luôn phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Thuận phối hợp tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển. Ảnh: Đăng Bảy

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia trên khu vực biên giới biển. Trọng tâm là thực hiện các nghị quyết, nghị định về bảo vệ biên giới, vùng biển, như: Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Năm 2022 vừa qua, các đơn vị thuộc BĐBP Bình Thuận đã chủ trì và phối hợp tổ chức 743 lượt tổ/2.714 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Đăng ký, kiểm chứng 4.456 lượt tàu cá/29.470 lượt lao động. Các đơn vị BĐBP Bình Thuận đã chủ trì và phối hợp bắt 28 vụ/30 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 40,5kg ma túy tổng hợp, 19g heroin. Phối hợp tuyên truyền 86 buổi/7.756 lượt người, cấp phát 14.260 tờ rơi; vận động 70 phương tiện đánh bắt xa bờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Ngoài ra, BĐBP Bình Thuận còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cho hàng ngàn lượt chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân về Luật Biển Việt Nam, các quy chế, quy định khi đánh bắt trên biển. Duy trì hoạt động hiệu quả 129 Tổ thuyền đoàn kết khai thác hải sản/982 phương tiện/5.184 lao động. Phân công, gắn trách nhiệm 71 cán bộ phụ trách 365 phương tiện khai thác hải sản trên biển có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, phân công 149 cán bộ, đảng viên phụ trách 676 hộ/3.047 khẩu ở khu vực biên giới biển.

Bên cạnh đó, BĐBP Bình Thuận đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa mới; thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình, mô hình như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, “Hãy làm sạch biển”...

Năm 2022, các đơn vị BĐBP Bình Thuận đã phối hợp vận động tặng trên 2.000 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trị giá trên 1,2 tỷ đồng và 13.000 lá cờ Tổ quốc. Những việc làm giàu tính nhân văn đó đã góp phần vào việc củng cố thế trận lòng dân, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự khu vực biên giới biển của tỉnh.

Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Thuận tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo các cấp và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Đại tá Đinh Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Thuận

Bình luận

ZALO