Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 22/02/2024 03:29 GMT+7

Phấn đấu đạt tỷ lệ 90% người tham gia được cập nhật số Định danh cá nhân/Căn cước công dân trong Cơ sở dữ liệu

Biên phòng - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ký ban hành Kế hoạch số 2207/KH-BHXH về triển khai cập nhật, bổ sung số Định danh cá nhân/Căn cước công dân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID. Ảnh: tapchibaohiemxahoi.vn

Kế hoạch nhằm triển khai mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cả nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cả nhân vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an, trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như bảo hiểm y tế” theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể gồm: Tất cả người tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế là công dân Việt Nam được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mã số bảo hiểm xã hội trong Cơ sở sữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý được cập nhật, bổ sung số Định danh cá nhân/Căn cước công dân và được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư. Đồng thời, kết hợp việc cập nhật, bổ sung, xác thực Cơ sở dữ liệu người tham gia với cơ sở dữ liệu về dân cư và việc đăng ký, cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số.

Phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ từ 90% đến 100% người tham gia được cập nhật số Định danh cá nhân/Căn cước công dân trong Cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và sẽ có khoảng 35 triệu người được phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID, trong đó bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia tại các đơn vị sử dụng lao động.

Tổng Giám đốc yêu cầu, việc triển khai thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo đúng các quy trình, thủ tục theo quy định. Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác định, hướng dẫn cụ thể từng bước triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc liên quan, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuấn Khang

Bình luận

ZALO