Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 12:27 GMT+7

Phấn đấu đạt 50% lực lượng lao động tham gia Bảo hiểm xã hội vào năm 2020

Biên phòng - Trước những khó khăn đã và đang đặt ra, để đưa mục tiêu 50% lực lượng lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) vào năm 2020 thành hiện thực, yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là các bộ, ngành mà trực tiếp là ngành BHXH và các địa phương phải thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước hết, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cần chấn chỉnh yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện khai trình việc sử dụng lao động; thông báo tình hình biến động lao động theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, trong đó tập trung vào các hoạt động đối thoại chính sách với người lao động, người sử dụng lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BHXH, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH.

Cùng với đó, các bộ, ngành như Kế hoạch - Đầu tư - Thuế cần phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong trao đổi, cung cấp thông tin về doanh nghiệp mới đăng ký, đang hoạt động, có đăng ký mã số thuế để ngành BHXH có cơ sở đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH; đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, trong đó tập trung thanh tra các đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc. Đổi mới cơ chế tổ chức thực hiện, chuyển đổi tác phong phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống BHXH; cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc tham gia và thụ hưởng BHXH. Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện…

Cùng với đó, chính quyền các địa phương cần đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và có kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm đạt được chỉ tiêu phát triển đối tham gia BHXH. Chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan BHXH cùng cấp trong thực hiện công tác quản lý, tuyên truyền vận động lao động tham gia; có giải pháp hữu hiệu nhằm tăng tính tuân thủ pháp luật BHXH, đặc biệt là các quy định về tham gia đóng BHXH.

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương mà trực tiếp là ngành BHXH cần có sự chuẩn bị thật tốt để thực hiện quy định Luật BHXH về việc mở rộng đối tượng tham gia đến người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng có hiệu lực (từ đầu năm 2018); triển khai thực hiện hỗ trợ và tuyên truyền, vận động đối tượng được hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện từ 01/01/2018 theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ.

P.V

Bình luận

ZALO