Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 28/05/2023 10:11 GMT+7

Phân công các bộ, ngành báo cáo tại Phiên họp thứ 20 và 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Biên phòng - Để chuẩn bị Phiên họp thứ 20 và 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.

Cụ thể, đối với Phiên họp thứ 20 (dự kiến ngày 10 và 11-1-2018), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo bảo đảm cho lĩnh vực quốc phòng - an ninh trên biển và hải đảo; Tờ trình của Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015 trở về trước sang năm 2018; phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án hồ chứa nước Kroong Pách thượng, tỉnh Đắk Lắk.

Đối với Phiên họp thứ 21 (dự kiến ngày 6 và 7-2-2018), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Thùy Chi

Bình luận

ZALO