Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 02:53 GMT+7

Bộ Tư lệnh BĐBP;

Nói chuyện chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Biên phòng - Ngày 16-2, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" cho toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan Bộ Tư lệnh do Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Trung tướng Phạm Huy tập, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, tới dự.

58a57293f9ff19d86f002c7d
Giáo sư- Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện chuyên đề "Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Ảnh: Hà Phương

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú chỉ rõ các biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm: tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đồng thời chỉ ra các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thông qua buổi nói chuyện nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững và quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.

Hà Phương

Bình luận

ZALO