Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 27/01/2022 12:59 GMT+7

Vĩnh Phúc:

Nỗ lực trong thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế

Biên phòng - Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) của các cơ quan, đơn vị (Đề án 01) ở tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 được đầu tư xây dựng rất bài bản, công phu, có bước đột phá trong sự nghiệp đổi mới. Sau 1 năm thực hiện, kết quả đạt được là rất khả quan, nhưng đây là đề án khó nên Vĩnh Phúc đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất.

gf5m_14
Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc - đơn vị được đánh giá thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng

Những thành công bước đầu

Đánh giá việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Văn Toàn cho biết: “Xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là việc khó, ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều cơ quan, đơn vị và nhiều cán bộ, đảng viên nên đòi hỏi phải làm thận trọng, nghiêm túc, quyết liệt nhưng không nóng vội, duy ý chí trong triển khai thực hiện, đồng thời phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết, thống nhất. Vì vậy, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Vì vậy sau 1 năm thực hiện Đề án, có thể nói, kết quả đạt được rất khả quan. Nhận thức của các cấp, các ngành, của CB, CC, VC về sự cần thiết phải sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, có nhiều mục tiêu, nhiệm vụ được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, cơ sở để Vĩnh Phúc tự tin và quyết tâm triển khai Đề án 01 là trước đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về đổi mới hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh nhằm sắp xếp lại bộ máy, xây dựng đội ngũ CB, CC, VC ổn định, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh và thu được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nền hành chính của toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, việc đổi mới cơ chế quản lý đội ngũ CB, CC, VC cũng đã góp phần phát triển nền hành chính công vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC. Đặc biệt, quyết tâm đưa ra khỏi bộ máy những CB, CC, VC không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất... Tuyển chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn cao, có đủ sức khỏe, phù hợp với yêu cầu công việc để bổ sung vào các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, không lâu sau đó, nhiều phòng, ban trong tỉnh Vĩnh Phúc đã được sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập đảm bảo hợp lý, tinh gọn. Theo đó, tính đến tháng 9-2017, toàn tỉnh đã sắp xếp được 46 phòng chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và giảm được 19 đơn vị sự nghiệp công lập. Toàn tỉnh đã tinh giản biên chế được 213 người, trong đó, khối Đảng, đoàn thể 8 người, khối chính quyền 205 người.

Cùng với đó, quá trình thực hiện Đề án, nhiều địa phương đã thực hiện tốt việc sắp xếp lại số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trước đây bố trí 28 người, nay chỉ còn 8 người; thôn, tổ dân phố loại 1 bố trí từ 15 người, nay còn 7 người; thôn, tổ dân phố loại 2 bố trí còn 5 người. Quyết tâm hết năm 2017, tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 70% đến 80% số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã khoảng 2.000 người và hơn 6.500 người thôn, tổ dân phố. Năm 2018, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện giảm số lượng người phải giảm còn lại.

Còn nhiều thách thức

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong thời gian qua, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tinh giản biên chế bộ máy ở Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, bộ máy của một số cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối chưa tinh gọn; tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng, bỏ sót nhiệm vụ vẫn diễn ra ở một số cấp, một số ngành; trách nhiệm người đứng đầu một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa được đề cao. Việc quản lý biên chế chưa thực sự gắn với chức năng nhiệm vụ, khối lượng công việc, phạm vi phục vụ. Biên chế được giao còn thiếu khoa học vẫn mang dấu ấn của cơ chế “xin-cho”, chưa khắc phục được tình trạng “vừa thừa lại vừa thiếu” biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị... Đặc biệt, hiện vẫn còn một bộ phận CB, CC, VC không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, yếu kém về phẩm chất, đạo đức... và năng lực hành động, giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp...

Đứng trước những thách thức trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thống nhất cao chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC và thu hút những người có đức, có tài vào các cơ quan Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cũng như tiết kiệm, giảm chi thường xuyên ngân sách, cải cách chính sách tiền lương...

Để thực hiện Đề án có hiệu quả, toàn tỉnh dự kiến giảm tiếp 28 phòng chuyên môn thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể; giảm 56 đơn vị sự nghiệp; giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động 69 đơn vị sự nghiệp; giao tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động tối thiểu cho 13 đơn vị sự nghiệp và cổ phần 6 đơn vị. Đến năm 2021, thực hiện tinh giản 2.550 biên chế; giảm 10.426 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường và cấp thôn, tổ dân phố, trong đó có 2.403 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường; 8.023 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, việc thực hiện Đề án 01 ở tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng. Biết rằng, nhiều nội dung trong Đề án “đụng chạm” đến những vấn đề khó và hết sức nhạy cảm mà cho đến nay, không ít địa phương đang lúng túng trong việc thực hiện. Nhưng tin rằng, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Vĩnh Phúc sẽ thành công trong việc thực hiện Đề án 01, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới chung của tỉnh.

Xuân Hoàng

Bình luận

ZALO