Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 20/09/2021 12:43 GMT+7

Nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Biên phòng - Sáng 12-4, tiếp tục phiên họp bế mạc, Quốc hội (QH) đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết của QH về công tác nhiệm kỳ 2011–2016 của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Có 465/467 (94,13%) tổng số đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết.

1-bieu-quyet-lan-3-mg-8737-copy
QH biểu quyết thông qua Nghị quyết của QH về công tác nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: Văn Bình 

Theo Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát, nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của QH.

Theo đó, Chủ tịch nước phát huy vai trò là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; thúc đẩy quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của nước ta, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành; xây dựng Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nỗ lực phấn đấu, có giải pháp hiệu quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm. Cơ cấu lại, quản lý ngân sách Nhà nước và tài sản công; có các biện pháp thích ứng để tăng thu, giảm bội chi ngân sách, giải quyết tốt vấn đề nợ công, nợ xấu, nợ Chính phủ.

Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng, phòng, chống cháy nổ, trật tự, an toàn xã hội; giảm tai nạn giao thông, tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

Mặt khác, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, thu hút, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển; xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác xây dựng pháp luật theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng, chú trọng khâu tổ chức thực thi; chấm dứt tình trạng luật, pháp lệnh phải chờ nghị định, quyết định, thông tư. Tập trung cải cách hành chính, công vụ, kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cán bộ, công chức, bộ máy hành chính phục vụ nhân dân; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế.

Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc trong xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ứng phó kịp thời trước mọi tình huống có thể xảy ra. Chủ động đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tuân thủ chặt chẽ và bảo đảm thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong hoạt động tố tụng; khẩn trương triển khai thi hành các đạo luật về tư pháp; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phát hiện vi phạm pháp luật, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. 

Nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm quyền con người, quyền công dân được tôn trọng và bảo vệ; rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại bức xúc, kéo dài, các đơn khiếu nại về oan, sai. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Viết Hà

Bình luận

ZALO