Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 12:09 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"

Nỗ lực nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật ở BĐBP Tiền Giang

Biên phòng - Nhằm kéo giảm và hạn chế thấp nhất tình trạng quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật (KL, PL), những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao ý thức chấp hành KL, PL và đảm bảo an toàn trong đơn vị.

Giờ huấn luyện điều lệnh đội ngũ ở BĐBP Tiền Giang. Ảnh: Đoàn Phát

Gắn việc tuyên truyền giáo dục với xây dựng đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang luôn quan tâm và thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý KL, PL và đảm bảo an toàn trong các hoạt động. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) trong đơn vị. Trọng tâm là các chỉ thị, kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm KL, PL và đảm bảo an toàn trong quân đội và trong BĐBP.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đến 100% cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã cụ thể hóa, đồng thời, đưa nội dung công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ và chấp hành KL, PL, đảm bảo an toàn vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và kế hoạch công tác hàng tháng để tổ chức thực hiện. Trong giao ban hàng ngày, họp đơn vị hàng tuần, tháng đều có nhận xét, đánh giá cụ thể việc chấp hành KL, PL đến từng tập thể và cá nhân để chấn chỉnh, cảnh báo, ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã vận dụng linh hoạt giữa giáo dục chung và giáo dục riêng; giáo dục PL, KL với huấn luyện. Qua đó, đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động cho CB, CS trong chấp hành PL, KL và đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động.

Theo Đại tá Bùi Văn Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Tiền Giang, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành KL, PL và đảm bảo an toàn. Cùng với đó là triển khai quán triệt nghiêm túc điều lệnh, điều lệ Quân đội, quy định đơn vị, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; duy trì nghiêm túc các chế độ xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ phụ trách trong quản lý, chỉ huy, điều hành. Đồng thời, quản lý chặt chẽ quân số đi lại trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; chấp hành nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót của CB, CS trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị cũng duy trì nghiêm túc các chế độ sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt dân chủ, Ngày Chính trị văn hóa và tinh thần. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác; các quy định của chỉ huy các cấp; giải quyết tốt các mối quan hệ trong cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, BĐBP Tiền Giang cũng luôn chú trọng công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội, thông báo, rút kinh nghiệm chấp hành kỷ luật. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; duy trì nghiêm túc, chặt chẽ việc chấp hành các chế độ, quy định về quản lý bộ đội.

Nỗ lực để tạo sự chuyển biến vững chắc

Cùng với việc duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở và nâng cao chất lượng sinh hoạt đối thoại, nhất là về chấp hành KL, PL, theo Đại tá Bùi Văn Vũ, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị còn chú trọng việc nắm chắc các mối quan hệ, tâm tư, điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Chi đoàn, Hội đồng quân nhân, Tổ 3 người, Tổ chiến sĩ bảo vệ nội bộ trong nắm tư tưởng bộ đội.

Giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức chấp hành KL, PL cho CB, CS ở BĐBP Tiền Giang. Ảnh: Đoàn Phát

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang, sau nhiều nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, việc chấp hành KL, PL và đảm bảo an toàn ở các đơn vị đã có chuyển biến. Số vụ vi phạm KL, PL đã được kéo giảm rõ rệt và không có vụ việc nghiêm trọng. 100% CB, CS an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm KL, PL và đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị. Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị luôn đạt 100% yêu cầu, trong đó, trên 75% khá, giỏi.

Theo Đại tá Bùi Văn Vũ, bên cạnh những mặt đã đạt được, ở các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: Công tác giáo dục, quản lý chấp hành KL, PL, đảm bảo an toàn của một vài cấp ủy, chỉ huy đơn vị tuy đã có đổi mới, song chưa toàn diện, còn thiếu chiều sâu, chưa có biện pháp phù hợp. Năng lực, kinh nghiệm, phương pháp, tác phong công tác, tính tiền phong gương mẫu của một số cấp ủy, chỉ huy và cán bộ phụ trách có mặt còn hạn chế, nhận thức đơn giản, việc xử lý các tình huống tư tưởng, kỷ luật còn lúng túng, thiếu linh hoạt, chưa kịp thời. Trong công tác quản lý chưa sâu sát, công tác kiểm tra, đôn đốc có lúc chưa thường xuyên. Một số cấp ủy, chỉ huy chưa gắn kết chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách; giữa công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện bộ đội.

Để việc chấp hành KL, PL và đảm bảo an toàn trong đơn vị có sự chuyển biến thực sự vững chắc và trở thành nền nếp trong nhận thức và hành động của mọi CB, CS, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung như: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, quy định của trên về việc nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn quân. Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục phục tình trạng vi phạm KL, PL và đảm bảo an toàn trong đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng kỷ luật.

Cùng với đó là tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý bộ đội, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì chặt chẽ, hiệu quả nền nếp chế độ ngày, tuần; thực hiện nghiêm chế độ quản lý quân số theo phân cấp; kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị, địa phương, gia đình, tổ chức nắm chắc tư tưởng, việc chấp hành KL, PL và đảm bảo an toàn trong đơn vị.

Yến Ngọc

Bình luận

ZALO