Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 04:00 GMT+7

Nỗ lực khẩn trương đưa những chính sách hỗ trợ đến người lao động và người sử dụng lao động

Biên phòng - Để hỗ trợ tối đa cho người lao động, doanh nghiệp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã quyết định giảm thời gian giải quyết hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục, đa dạng hình thức nộp hồ sơ, tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, làm thêm giờ… Những cải cách này nhằm kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Theo đó, đến giữa tháng 7-2021, Ngành đã hoàn thành việc giảm mức đóng bằng 0% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp có thêm phương án, điều kiện hỗ trợ người lao động.

Người lao động đến làm các thủ tục để được hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh minh họa

Cụ thể hóa Nghị quyết số 68/NQ-CP do Chính phủ ban hành về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã tham gia cùng với các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong đó, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành BHXH Việt Nam gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện xác nhận trong 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác như: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc, nghỉ việc không lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn, trả lương ngừng việc cho người lao động.

Để chỉ đạo, thống nhất thực hiện trong toàn Ngành, BHXH Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong và ngoài ngành để triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong phạm vi trách nhiệm của ngành BHXH Việt Nam.

Theo đó, BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể, phân cấp, phân quyền, chịu trách nhiệm rõ ràng trong toàn hệ thống. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trên tinh thần: Tạo điều kiện tối đa; đơn giản, cắt giảm thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, tuyệt đối không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, không đưa ra thêm yêu cầu nào khác so với Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ và Công văn của Ngành.

Đồng thời đảm bảo kinh phí chi trả cho đơn vị sử dụng lao động để kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Thực hiện ngay việc điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ BHTNLĐ, BNN. Đến ngày 16-7-2021, đã hoàn tất các thủ tục, gửi thông báo về số tiền có được do giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN (từ tháng 7-2021 đến tháng 6-2022) đến các đơn vị sử dụng lao động để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng chống dịch Covid-19.

Để thực hiện một khối lượng công việc tương đối lớn, trong khi yêu cầu về thời gian hoàn thành càng sớm càng tốt để hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động, BHXH Việt Nam đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai ngay các quy định của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg trên các phần mềm nghiệp vụ và sớm cung cấp các dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công của ngành và cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua đó, giúp ngành BHXH Việt Nam chủ động trong việc tiếp cận người cần hỗ trợ; giảm thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. BHXH các tỉnh, thành phố cũng đẩy mạnh giao dịch điện tử, chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu điện, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhất là những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ lúc này được xác định là vô cùng ý nghĩa và hiệu quả là rất lớn, không chỉ là những giải pháp cấp thiết trong hiện tại mà còn giúp người lao động và doanh nghiệp có sự hỗ trợ cần thiết để họ tiếp tục sản xuất kinh doanh, đủ sức tự đứng vững, vượt qua các khó khăn của dịch bệnh. Với ý nghĩa, giá trị của các chính sách hỗ trợ mà Chính phủ quyết tâm thực hiện đối với doanh nghiệp, người lao động để vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, toàn ngành BHXH Việt Nam quyết tâm, đồng lòng với nỗ lực cao nhất khẩn trương đưa những chính sách hỗ trợ đến người lao động và người sử dụng lao động; góp phần đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện mục tiêu “kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàng Mai

Bình luận

ZALO