Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 03/06/2023 09:03 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu":

Nỗ lực kéo giảm, chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn tại đơn vị

Biên phòng - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm kéo giảm, chấm dứt tình tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn trong đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trực ban nội vụ Đồn Biên phòng Si Ma Cai, BĐBP Lào Cai kiểm tra giấy phép lái xe của cán bộ đơn vị trước khi tham gia giao thông. Ảnh: Trọng Thành

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật, pháp luật, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là trong quản lý, giáo dục và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, bằng các biện pháp, nội dung, hình thức, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng.

Cụ thể, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định của cấp trên về công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật. Trong đó, trọng tâm là: Chỉ thị 04/CT-BQP ngày 9/2/2012 của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong QĐND Việt Nam”; Thông tư 16/2020/TT-BQP ngày 21/2/2020 của Bộ Quốc phòng về Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP.

Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP Lào Cai cũng chú trọng làm tốt công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội theo 5 khâu (dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng) với phương châm “đúng, trúng, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn chủ động gần gũi bộ đội, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, thường xuyên chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ; từ đó, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề về tư tưởng của bộ đội, tập trung vào những thời điểm thực hiện nhiệm vụ với cường độ cao, khó khăn, tác động của cuộc sống, gia đình.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện được người chỉ huy các cấp quan tâm, đảm bảo tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện. Chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm luật giao thông, đảm bảo tác phong quân nhân; kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ đơn vị cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp trên nên tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lào Cai đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; tỷ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật của bộ đội có xu hướng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, tỷ lệ vị phạm kỷ luật trong BĐBP tỉnh là 0,1%, chủ yếu xảy ra trong tham gia giao thông, đã ảnh hưởng đến kết quả thi đua của đơn vị.

Ngoài các nguyên nhân khách quan về vị trí đóng quân, địa hình, khí hậu thời tiết..., Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai nghiêm túc chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, đó là: Một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa xác định rõ nội dung biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ sát tình hình địa bàn, đơn vị; một số ít cán bộ, chiến sĩ chưa tự giác rèn luyện, thiếu ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật dẫn tới vi phạm các quy định trong tham gia giao thông.

Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai trò chuyện, bám nắm tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Trọng Thành

Từ thực trạng như trên, để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và chấm dứt triệt để vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong đơn vị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai xác định một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là: Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, giáo dục đầy đủ, có chiều sâu các nghị quyết, chỉ thị, văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý tư tưởng, giáo dục chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ; coi giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật là biện pháp căn bản nhất để giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Hai là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, tập trung xây dựng đơn vị điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, làm chuyển biến căn bản, toàn diện, vững chắc về kỷ luật ở cơ quan, các đơn vị.

Ba là: Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì các đơn vị trong chỉ huy, điều hành, tăng cường kiểm tra các hoạt động của bộ đội, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, các bộ phận thực hiện nhiệm vụ phân tán xa sự quản lý của chỉ huy đơn vị; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp theo quy định và các quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện, trong thực hiện các nhiệm vụ và trong tham gia giao thông; thực hiện tốt phân cấp trong quản lý với phát huy trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quản lý bộ đội.

Bốn là: Kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn với đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Năm là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện trong tiến hành công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với công tác quản lý, rèn luyện bộ đội; thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Sáu là: Tăng cường công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhất là khi có những vi phạm hoặc những vấn đề nổi cộm, những vấn đề mới. Kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong quản lý, duy trì kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn, đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, bảo đảm tính hiệu quả trong giáo dục và ngăn ngừa vi phạm ở đơn vị.

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Lào Cai

Bình luận

ZALO