Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 05/06/2023 12:43 GMT+7

Ninh Thuận: Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP Ninh Thuận với các Huyện ủy, Thành ủy khu vực biên giới biển

Biên phòng - Ngày 6-5, Đảng ủy BĐBP Ninh Thuận phối hợp với các Huyện ủy, Thành ủy khu vực biên giới biển tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, giai đoạn 2018-2022. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lĩnh Kiên

Theo đánh giá, qua 5 năm (2018-2022), công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP Ninh Thuận và các Huyện ủy, Thành ủy đã có sự thống nhất toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đã chủ động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Ninh Thuận liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác Biên phòng và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, thống nhất chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, tham gia, xây dựng khu vực phòng thủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới biển…

Giai đoạn 2022-2026, Đảng ủy BĐBP Ninh Thuận và các Huyện ủy, Thành ủy xác định tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp. Nhiệm vụ trọng tâm là quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; của Tỉnh ủy Ninh Thuận về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới biển, nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Các đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu các chủ trương, giải pháp xây dựng khu vực biên giới biển và xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên vùng biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các đơn vị BĐBP nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện các vấn đề nảy sinh, giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự bảo đảm đúng chủ trương, đối sách, pháp luật…

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lĩnh Kiên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận biểu dương thành tích trong công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP Ninh Thuận và các Huyện ủy, Thành ủy trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Văn Hậu yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bổ sung nội dung quy chế phối hợp sát với tình hình thực tế. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Biên phòng Việt Nam.

Các đơn vị duy trì tốt việc trao đổi thông tin, tình hình, nhất là những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và các chủ trương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển; chú trọng bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên; xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò nòng cốt của nhân dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân...

Lĩnh Kiên

Bình luận

ZALO