Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 15/04/2024 10:03 GMT+7

Những thành tựu vẻ vang của quân đội ta trong 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Biên phòng - Cách đây 76 năm, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, trên cơ sở các đội vũ trang cách mạng ở Việt Bắc, ngày 22-12-1944, tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam được thành lập. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc, được sự thương yêu, đùm bọc, chở che của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, QĐND Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; cùng toàn dân chiến đấu và giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. 

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Khương, BĐBP Lào Cai huấn luyện nâng cao sức chiến đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thành Chung

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, với 34 cán bộ, chiến sĩ, trang bị vũ khí thô sơ, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã làm nên chiến thắng Phai Khắt (25-12-1944), Nà Ngần (26-12-1944), mở đầu cho truyền thống “bách chiến, bách thắng”, đánh thắng ngay trận đầu. Ngày 15-5-1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được sáp nhập với lực lượng Cứu quốc quân và đổi tên thành Việt Nam giải phóng quân, trở thành lực lượng nòng cốt của Mặt trận Việt Minh khi tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Ngay sau đó, QĐND Việt Nam đã cùng toàn Đảng, toàn dân ra sức xây dựng và bảo vệ Nhà nước non trẻ, đập tan âm mưu của các thế lực phản động, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ.

Ngày 19-12-1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Quán triệt đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính, QĐND Việt Nam đã làm phá sản chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, buộc địch phải đánh lâu dài, càng đánh càng lâm vào thế bị động. Trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, với những thắng lợi quan trọng: Việt Bắc Thu-Đông (1947), Biên Giới (1950) và cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tạo nên một “cột mốc bằng vàng” trong lịch sử dân tộc, khởi đầu quá trình phi thực dân hóa trên phạm vi toàn thế giới.

Thực dân Pháp chưa rút chân ra thì đế quốc Mỹ đã nhảy vào xâm lược nước ta. QĐND Việt Nam phải trực tiếp đương đầu với quân đội Mỹ hùng mạnh nhất thế giới. Cùng với sự nỗ lực của toàn dân, toàn quân, sự giúp đỡ to lớn của các nước XHCN anh em, QĐND Việt Nam trở thành trụ cột vững chắc cho cuộc đấu tranh bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quân, dân hai miền Nam - Bắc, lần lượt đánh thắng các chiến lược: “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”; tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, viết nên trang sử hào hùng, oanh liệt của thời đại Hồ Chí Minh; hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa non sông thu về một mối, đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, cả nước đi lên CNXH.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân Việt Nam lại bước vào cuộc trường chinh mới, quân đội là lực lượng ở tuyến đầu, trực tiếp chiến đấu giành thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế. Thực hiện lời dạy của Bác “giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”, trong suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đế quốc Mỹ, QĐND Việt Nam đã cùng lực lượng cách mạng Lào và Campuchia chiến đấu khắp các chiến trường Đông Dương, giúp nhân dân Lào bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Sau đó, QĐND Việt Nam tiếp tục giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, thực hiện công cuộc hồi sinh dân tộc. Chính vì lẽ đó, hình ảnh các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam mãi mãi là tấm gương không phai mờ trong tâm trí hàng triệu người dân Lào và Campuchia, một minh chứng sáng ngời cho tinh thần quốc tế vô sản trong sáng.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, QĐND đã phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. QĐND Việt Nam tích cực tham gia xây dựng kinh tế, củng cố, tăng cường quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng, chống bão lụt, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, QĐND Việt Nam đã tích cực, chủ động hội nhập, thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nhìn lại chặng đường 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành có thể thấy, QĐND Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, cùng toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Nguyên Vũ

Bình luận

ZALO