Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 05:50 GMT+7

Những người góp sức xây dựng biên cương giàu, đẹp

Biên phòng - Sau 2 năm thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 3/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về chỉ định tăng thêm và nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới; vai trò của các đồng chí cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương đã từng bước được khẳng định rõ nét. Qua đó đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Huy Du, cán bộ tăng cường xã giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã Bản Lang, huyện Phong Thổ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân xã Bản Lang. Ảnh: Đức Duẩn

Quán triệt, thực hiện các chỉ thị về tăng cường cán bộ Biên phòng cho các huyện, xã biên giới, Đảng ủy BĐBP Lai Châu đã lựa chọn, thành lập các tổ công tác, tăng cường cán bộ cho các địa phương biên giới, xây dựng quy chế phối hợp. Trong đó, xác định trách nhiệm, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của cán bộ tăng cường với các nội dung trọng tâm: tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh; tham gia phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, nâng cao dân trí cho đồng bào các dân tộc; tham gia chương trình kết hợp quân dân y; thực hiện chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở và tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.

Đội ngũ cán bộ tăng cường về các huyện, xã và đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng, triển khai nghị quyết, phát triển đảng viên, cũng như thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết dứt điểm các vụ việc, sự kiện biên giới ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài... Nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện; mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng các xã biên giới vững mạnh về mọi mặt.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực nhiệm vụ cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường về các huyện, xã, nhất là cán bộ Biên phòng tham gia vào cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp huyện phải có năng lực toàn diện để tham mưu về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Để đáp ứng yêu cầu đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy 4 huyện biên giới rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ tăng cường; xây dựng tiêu chí cán bộ Biên phòng tham gia vào cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp huyện.

Trên cơ sở đó, lựa chọn những cán bộ có đủ trình độ, năng lực để cử đi tăng cường, kết hợp với thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ này. Đồng thời, chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, tăng cường cho các tổ, đội công tác tại các đồn, trạm tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn, bản.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh ưu tiên triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các huyện biên giới, gắn với tổ chức quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định lại dân cư, đảm bảo cho đồng bào định canh, định cư ổn định lâu dài. Trước mắt, tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội, như: “Mái ấm giúp người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Tích cực tham gia quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng, thẩm định các dự án phát triển kinh tế gắn với xây dựng công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ; bảo đảm cơ sở hạ tầng, giao thông, thông tin, y tế..., tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để nhân dân yên tâm sinh sống trên địa bàn, thiết thực xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới.

Đại úy Trần Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn dạy chữ cho đồng bào dân tộc Mảng ở bản Tả Ô, xã Nậm Ban. Ảnh: Đức Duẩn

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ tăng cường theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả”; trọng tâm là xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; giỏi về quân sự, am hiểu về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ; biết tiếng dân tộc, phong tục tập quán của đồng bào, để thường xuyên “bám dân, bám địa bàn”, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, bảo vệ dân, bảo vệ biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Lai Châu cho biết: “Thông qua đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường đã giúp địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ. Chúng tôi cũng chỉ đạo đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu với địa phương tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép; phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới. Qua đó, giúp tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới luôn luôn giữ vững, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương thuận lợi hơn”.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh thêm: Để tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy BĐBP, Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện việc tăng cường, tăng thêm cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới. Tiếp tục lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tổ chức, có tác phong lãnh đạo và tác phong quần chúng; có trình độ, kiến thức, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ khi về công tác tại địa phương.

Đức Duẩn

Bình luận

ZALO