Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 08:05 GMT+7

Những kinh nghiệm rút ra từ Đại hội Đảng bộ cơ sở ở BĐBP Nghệ An

Biên phòng - Để có kinh nghiệm triển khai đại hội Đảng tại các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trên hai tuyến biên phòng của tỉnh, Đảng ủy BĐBP Nghệ An đã lựa chọn 3 Đảng bộ cơ sở gồm: Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Đồn Biên phòng Tam Quang và Hải đội 2 tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm. Đây là những Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

dc4l_3a
Đại tá Lê Như Cương (thứ 4 từ phải sang), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An tặng hoa cho Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Tam Quang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hải Thượng

Ngay sau khi 3 Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội, Đảng ủy BĐBP Nghệ An đã tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo các chi, Đảng bộ còn lại tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An cho biết: Trong quá trình triển khai đại hội điểm cho thấy, Đại hội các Đảng bộ cơ sở được chọn làm trước cơ bản đã chuẩn bị kỹ về nội dung các văn kiện, quy trình nhân sự, công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình và xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm trước khi bước vào Đại hội. Việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội đã được các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ, đầy đủ cả về nội dung và phương pháp, báo cáo chính trị đã tổng kết sâu sắc, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; đánh giá chính xác những ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định được phương hướng, mục tiêu, đề ra giải pháp khắc phục tồn tại trong nhiệm kỳ tới. Các báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả mà tập thể cấp ủy đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục; gắn việc kiểm điểm cấp ủy với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã được các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, từ việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ; sắp xếp, bố trí cán bộ trước đại hội; chủ động xây dựng phương án nhân sự trình đại hội. “Do chuẩn bị kỹ nên dự kiến nhân sự cấp ủy ở các cơ sở đại hội trước đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu độ tuổi hợp lý, chất lượng được nâng lên cả về trình độ văn hóa và trình độ lý luận chính trị. Số lượng nhân sự trong danh sách bầu cử trùng với danh sách nhân sự do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị và Đoàn Chủ tịch đề cử với đại hội. Các đại hội Đảng bộ cơ sở đồn Biên phòng đều bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành và đúng cơ cấu đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên” – Đại tá Lê Như Cương nhấn mạnh

Qua thực hiện tổ chức đại hội điểm cho thấy, các cấp ủy thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội một cách chặt chẽ, toàn diện; tổ chức chỉ đạo đại hội đúng quy trình, làm tốt khâu chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm kịp thời. Những nơi có khó khăn đã tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy để giải quyết và xử lý kịp thời đối với những vấn đề nổi cộm ở cơ sở trước khi bước vào đại hội. Các đảng bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP, của Tỉnh ủy, bám sát các yêu cầu đặt ra như các chỉ tiêu, cơ cấu, tiêu chuẩn cấp ủy, nhất là tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đối với các chức danh chủ chốt...

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở như: Văn kiện một số đơn vị chuẩn bị còn dài, chưa khái quát, chưa nêu được nhiều giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới. Các ý kiến tham luận tại đại hội chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm; chủ yếu đề cập những vấn đề nhỏ, chưa đề cập đến những chủ trương, giải pháp lớn mang tính bao quát cả nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền, khẩu hiệu hành động trong hội trường có nơi nội dung chưa sát với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của đơn vị và địa bàn; tiêu đề bảng ảnh và nội dung ảnh chưa phù hợp, chưa thống nhất...

Đại tá Lê Như Cương khẳng định, rút kinh nghiệm từ thực tiễn đại hội trước Đảng bộ cơ sở đồn Biên phòng, các cấp ủy Đảng trong BĐBP tỉnh đã quán triệt sâu sắc yêu cầu, nội dung, quan điểm chỉ đạo của cấp trên về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân cấp ủy. Từ đó, xây dựng kế hoạch, hệ thống các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của đơn vị, địa bàn. Đồng thời, phân công cụ thể cấp ủy và các bộ phận tham mưu thực hiện tốt việc theo dõi, hướng dẫn, nắm chắc và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Đến thời điểm hiện nay, 33 chi, Đảng bộ thuộc Đảng bộ BĐBP Nghệ An đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Thượng 

Bình luận

ZALO