Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 02:52 GMT+7

Những chuyển biến căn bản trong công tác quản lý tư tưởng, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật

Biên phòng - Trong năm qua, tình hình công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP đã có bước chuyển biến tích cực, căn bản. Đó là đánh giá chung của các đại biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP (viết tắt là Kế hoạch 3088) ngày 6/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP về thực hiện Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị số 173-CT/ĐU (viết tắt là Chỉ thị 173) ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP” tổ chức tại Hà Nội vào cuối tuần qua.

Cán bộ BĐBP Nghệ An huấn luyện võ thuật chiến đấu tay không. Ảnh: Hải Thượng

Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn.

Theo thông tin tại hội nghị, sau khi Kế hoạch 3088 được ban hành, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Bộ Tham mưu, các Cục hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch theo từng chuyên ngành, sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế; đồng thời, ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện. Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị làm điểm; chỉ đạo và dự hội nghị điểm quán triệt triển khai Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088 tại 2 đơn vị (BĐBP thành phố Hải Phòng và BĐBP Tây Ninh) để rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai thực hiện chung trong toàn lực lượng.

Quán triệt sâu sắc nội dung Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088, 61/61 đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh đã ra nghị quyết chuyên đề; xây dựng kế hoạch xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Cụ thể, các đơn vị đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để kiểm điểm, đánh giá toàn diện công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị.

Đồng thời, triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, đặc biệt là khâu nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội; nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy; thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Các đơn vị đã rà soát, đánh giá chất lượng chính trị đối với đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện những cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, chỉ đạo, xử lý nghiêm theo quy định.

Các mặt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; công tác huấn luyện, đào tạo cũng đã được các đơn vị triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình hiện nay. Trong xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn, các đơn vị đã duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần; chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; chế độ sinh hoạt, học tập; thực hiện nghiêm túc các quy định nội bộ về quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn, các chế độ, tiêu chuẩn hậu cần, tài chính; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội… Kết quả, trong năm qua, đã có 41/61 cơ quan, đơn vị trong BĐBP không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn.

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Sau 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 3088, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung, chỉ tiêu, biện pháp mà kế hoạch đề ra. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu; tình hình an ninh, trật tự địa bàn được bảo đảm; công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông được duy trì nghiêm túc; thực hiện đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn hậu cần, tài chính; quản lý vũ khí, trang bị, phương tiện chặt chẽ; phát huy hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra trong xác minh, xử lý.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung gồm: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 3088; phát huy vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong quán triệt, triển khai thực hiện. Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cần gương mẫu đi đầu trong chấp hành kỷ luật, pháp luật và các quy định đảm bảo an toàn để đơn vị noi theo.

Các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội; nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Đồng thời, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, thực chất; bố trí cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực; thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, kịp thời phát hiện những dư luận, dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Đồng thời, các đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất, nhập cảnh, xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại… không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, không có vùng cấm, ngoại lệ. Tổ chức triển khai huấn luyện đầy đủ nội dung theo chương trình, kế hoạch, chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong diễn tập, hội thi, hội thao, cứu hộ, cứu nạn…; vũ khí, trang bị kỹ thuật phải được kiểm tra đảm bảo trước khi sử dụng theo đúng quy định.

Cùng với đó, các đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông, không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông; quản lý chặt chẽ quân nhân, vũ khí, trang bị, nhất là ngày lễ, Tết, ngày nghỉ, giờ nghỉ trong huấn luyện, diễn tập, dã ngoại, công tác ở ngoài doanh trại…

Thu Minh

Bình luận

ZALO