Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 29/02/2024 07:29 GMT+7

Những cách làm hay, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Biên phòng - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (sau đây gọi tắt là NQTW4), Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cán bộ BĐBP Quảng Bình giúp nhân dân biên giới duy trì mô hình trồng lúa nước ở vùng cao (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19). Ảnh: CTV

Xác định tầm quan trọng đặc biệt của NQTW4 đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc nghị quyết bằng các chủ trương, biện pháp sáng tạo. Cụ thể: Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đa dạng hóa công tác tuyên truyền NQTW4 đến toàn thể cán bộ, đảng viên; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; nghiêm túc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Bám sát những nội dung cơ bản của NQTW4, toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm điểm, liên hệ vào thực tế của cấp ủy, tổ chức đảng ở đơn vị mình, theo trình tự: trên trước, dưới sau, tập thể trước, cá nhân sau; chống các biểu hiện hình thức, đối phó, làm qua loa đại khái, không hiệu quả.

Thông qua việc rà soát, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái được nhận diện trong NQTW4, từng cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên BĐBP tỉnh đã phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhất là đã đi sâu nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của bản thân và nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm.

Để tạo sự chuyển biến trong thực hiện NQTW4, Đảng ủy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lấy chất lượng ra nghị quyết; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình, nhất là chế độ sinh hoạt Ngày Đảng; thực hiện cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trực thuộc, nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, Đảng ủy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức kiểm điểm trước, làm gương cho cấp dưới, đánh giá đúng sự thật, trung thực, khách quan, không né tránh; tập trung làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện NQTW4. Trên cơ sở đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP tỉnh luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ về công tác cán bộ; thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ, qua đó phát hiện quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng biên chế, chức danh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp tình hình cơ quan, đơn vị, ưu tiên hướng chủ yếu, địa bàn trọng điểm; nâng cao chất lượng tuyển chọn nguồn vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, gắn với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ.

Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra những dấu hiệu khuyết điểm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; kịp thời phòng ngừa những hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng.

Trong 5 năm qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 147 lượt tổ chức đảng, 597 lượt đảng viên; giám sát 90 lượt tổ chức đảng, 338 lượt đảng viên; việc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng, giúp các cấp ủy cơ sở khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng...

Từ những cách làm hay, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, nói đi đôi với làm, vì dân, gần dân, không quản khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo; tham gia cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, củng cố cơ sở chính trị; thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình giúp đồng bào ở khu vực biên giới phát triển...

Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2018, BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua; năm 2019, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng BĐBP và toàn quân; năm 2020, được UBND tỉnh Quảng Bình tặng Cờ thi đua. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP tỉnh 3 năm liên tục (2017, 2018, 2019) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; năm 2020, được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2015-2020.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả NQTW4, trong đó tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tích cực quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW4 gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Hai là, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, điều lệnh Quân đội và quy định của đơn vị.

Ba là, tập trung xây dựng các đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý, nói không đi đôi với làm; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nhận diện, đấu tranh, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong BĐBP tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, gắn với công tác quản lý cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bốn là, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong đánh giá, nhận xét đội ngũ cán bộ công tác tại các đơn vị cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng và khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy từng cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên BĐBP tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Bình

Bình luận

ZALO