Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 03:03 GMT+7

Nhìn thẳng khuyết điểm để khắc phục, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Biên phòng - Thời gian qua, Đảng ủy BĐBP Gia Lai luôn xác định tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; từ đó, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ cũng như kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Thượng tá Rơ Mah Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Gia Lai đã chia sẻ về những kết quả đã đạt được cũng như cách khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của BĐBP Gia Lai trong thời gian qua.

Thượng tá Rơ Mah Tuân. Ảnh: Lê Hải

- Đồng chí có thể chia sẻ những kết quả nổi bật của BĐBP Gia Lai trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thời gian qua?

- Trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong BĐBP tỉnh và cụ thể hóa vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch dài hạn, hằng năm và được triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Theo đó, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tham gia học tập, nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có cam kết, kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ năm 2016 đến nay, có 15 tổ chức cơ sở Đảng, 26 chi bộ trực thuộc, 290 đảng viên được Đảng ủy BĐBP tỉnh khen thưởng và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai khen thưởng đối với 1 chi bộ trực thuộc, 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Từ việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 nên nội bộ cấp ủy, đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, quy chế dân chủ cơ sở, dân chủ của cấp ủy Đảng được phát huy trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ý thức học tập, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác đã có sự chuyển biến rõ nét; giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã chấp hành nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm, chấp hành nghiêm Điều lệnh, Điều lệ, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị.

- Những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của BĐBP Gia Lai là gì, thưa đồng chí?

- Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP tỉnh và cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 53 tổ chức Đảng và 201 đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Cấp ủy Đảng tiến hành giám sát 85 tổ chức cơ sở Đảng và 214 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát 63 tổ chức Đảng và 152 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, thi hành kỷ luật, quản lý, sử dụng đảng phí 46 tổ chức Đảng. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện 11 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; tiến hành xử lý kỷ luật 21 đảng viên. Nguyên nhân được xác định là: Công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở một số tổ chức Đảng chưa quyết liệt, thiếu tính chủ động nên chưa phát huy được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; tính đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức Đảng và đảng viên chưa cao, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Còn có cán bộ, đảng viên ngại học tập chính trị, phấn đấu cầm chừng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp, chấp hành kỷ luật chưa nghiêm dẫn đến vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý. Có những đơn vị mà cấp ủy chưa thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục, rèn luyện đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chất lượng sinh hoạt Đảng có mặt còn hạn chế, việc cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên vào nghị quyết lãnh đạo của cấp mình còn chung chung, chưa cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức cơ sở Đảng đã triển khai nhưng chưa toàn diện, khi phát hiện các vụ việc xử lý chưa kịp thời, quyết liệt. Một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chưa thực sự phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tác phong, phương pháp làm việc chưa khoa học, chưa chủ động, kiên quyết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp, BĐBP Gia Lai học tập chính trị. Ảnh: Lê Hải

- Bài học kinh nghiệm nào để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của BĐBP Gia Lai có chất lượng, hiệu quả, thưa đồng chí?

- Bài học kinh nghiệm lớn nhất là nội bộ đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, thẳng thắn, chân tình giúp đỡ nhau vì nhiệm vụ chung. Cấp ủy, chỉ huy các cấp không né tránh mà thẳng thắn nhìn nhận, phân tích đánh giá những hạn chế, khuyết điểm để đưa ra các giải pháp khắc phục. Từ những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, Đảng ủy BĐBP tỉnh và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng đã đề ra các biện pháp khắc phục, như: đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết với tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm, xác định trọng tâm, trọng điểm và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu.

Tăng cường việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu, gắn trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; hiệu quả đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm. Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với tập thể, cá nhân ở những nơi trọng tâm, trọng điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những nơi có vấn đề phức tạp; đôn đốc, theo dõi cấp ủy các cấp trong sửa chữa, khắc phục sau gợi ý kiểm điểm.

Từ thẳng thắn nhìn nhận vào khuyết điểm, tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện, đến nay, nhận thức của mỗi đảng viên, nhất là những cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp đã được nâng lên rõ rệt, hiệu quả triển khai ngày càng cao, những hạn chế, khuyết điểm sau mỗi đợt sơ, tổng kết rút kinh nghiệm đều được khắc phục triệt để. 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ BĐBP Gia Lai tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong BĐBP tỉnh trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Trúc Hà (thực hiện)

Bình luận

ZALO