Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 26/09/2020 08:04 GMT+7

Nhiều thành quả quan trọng sau 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

Biên phòng - Ngày 28-11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Bên cạnh những thành tựu quan trọng đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện, nguyên nhân của những vướng mắc cũng như yêu cầu đòi hỏi xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về quân sự, quốc phòng (QS-QP).

tjbk_6a
BĐBP Cao Bằng cùng lực lượng Dân quân tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Vân Tâm

Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố

Luật Quốc phòng (QP) được Quốc hội thông qua ngày 14-6-2005, có hiệu lực từ ngày 1-1-2006.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật QP, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác QP theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Việc thực hiện quản lý Nhà nước về QP ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, là tiền đề, cơ sở để xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) trên phạm vi cả nước, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiềm lực kinh tế, uy tín, vị thế quốc tế của nước ta được nâng cao. Tiềm lực QP-AN được tăng cường, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ QP khẳng định: Kết quả quan trọng nhất sau 10 năm thực hiện Luật QP là nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý Nhà nước về QP của các tỉnh, thành phố trong cả nước có nhiều tiến bộ. Nền QPTD, ANND được củng cố, tiềm lực QS-QP luôn được tăng cường sức mạnh, uy tín và vị thế quốc tế của nước ta được nâng lên. Công tác công nghiệp QP có bước phát triển mới, đã sản xuất được một số vũ khí, thiết bị kỹ thuật quân sự. Công tác phòng thủ dân sự được triển khai và thực hiện có hiệu quả, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong thiên tai như bão lũ, cháy rừng, đặc biệt Quân đội đã tham mưu Nhà nước xử lý các tình huống phức tạp trên biển, biên giới và nội địa.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật QP cũng bộc lộ những vướng mắc, bất cập. Đó là: Công tác thông tin, tuyên truyền về QP tuy được quan tâm, song nội dung, hình thức chưa phong phú, thiếu tính đa dạng, nhanh nhạy, kịp thời và hiệu quả. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức và một bộ phận nhân dân nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ QP trong tình hình mới chưa đầy đủ, sâu sắc; có biểu hiện chủ quan, xem nhẹ, mất cảnh giác. Cơ chế, chính sách, pháp luật về QP-AN của Nhà nước chưa thật sự hoàn thiện. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về nhiệm vụ QP của các cấp, các ngành, địa phương có nơi chưa được phát huy đầy đủ, việc tham mưu, đề xuất của cơ quan quân sự có nội dung chưa kịp thời.

Sửa đổi Luật cho phù hợp với thực tiễn

Thực tế, từ năm 2005 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, quan điểm mới về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền QPTD, khu vực phòng thủ, LLVTND... Tuy nhiên, nhiều quan điểm, tư duy mới chưa được thể chế hóa. Bên cạnh đó, Hiến pháp năm 2013 đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng về bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của LLVTND; nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Hội đồng QP-AN về chiến tranh và hòa bình; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc.

Đối chiếu với những điều đó, Luật QP hiện hành có nhiều nội dung không còn phù hợp. Hơn nữa, từ năm 2005 đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về QP và liên quan đến QP như: Luật Dân quân tự vệ năm 2009, Luật Giáo dục QP-AN năm 2013; Pháp lệnh công nghiệp QP năm 2008; Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2008... Theo đó, Luật QP hiện hành có nhiều nội dung chưa bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Những hạn chế, bất cập, vướng mắc trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực và hiệu quả của Luật QP nói riêng, pháp luật bảo vệ Tổ quốc nói chung; chưa thực sự tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn đòi hỏi xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về QS-QP phải kế thừa những quy định của pháp luật về QP còn phù hợp; bổ sung, điều chỉnh các quy định mới để khắc phục những hạn chế, bất cập và các vấn đề mới, phát sinh trong thực tiễn.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị khi sửa đổi luật cần quan tâm tới về đề giáo dục kiến thức QP cho nhân dân, bổ sung các quy định phù hợp với định hướng xây dựng nền QPTD, khu vực phòng thủ, xây dựng LLVTND trong xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế; tạo cơ sở pháp lý vững chắc để nâng cao năng lực bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời bổ sung nhiệm vụ QP ở khu vực biên giới, biển, đảo và lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Bổ sung, hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ QP từ Trung ương đến cơ sở dể đảm bảo thống nhất trong hoạt động của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các cấp trong thời bình cũng như các trạng thái, tình trạng QP.

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa Hiến pháp về vai trò của Chủ tịch nước thống lĩnh LLVTND, giữ chức Chủ tịch Hội đồng QP-AN; cơ quan giúp việc Hội đồng QP-AN; Bộ trưởng Bộ QP là người chỉ huy cao nhất QĐND và Dân quân tự vệ. Bổ sung các quy định về kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với QP-AN; QP-AN và đối ngoại; thể chế mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực QP-AN, đối ngoại; bổ sung quy định về động viên QP, xây dựng nền công nghiệp QP, phòng thủ dân sự, bảo đảm QP trong tình hình mới. Cần làm rõ "Tình trạng khẩn cấp về QP" quy định tại Khoản 8, Điều 3, Luật QP năm 2005 với "Nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia" quy định tại Khoản 4, Điều 3, Luật An ninh Quốc gia năm 2004.

Bích Nguyên

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO