Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 25/02/2024 11:29 GMT+7

Nhiều “điểm sáng” trong việc học tập và làm theo Bác

Biên phòng - 5 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05), cấp ủy Đảng các cấp trong BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, với nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả, đạt được nhiều kết quả thiết thực, xây dựng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức trong sáng, lành mạnh, có phương pháp tác phong công tác tốt, góp phần xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong BĐBP tiếp tục được giữ vững và phát huy.

Học và làm theo lời Bác Hồ dạy, trong những năm qua, Đồn Biên phòng Non Nước, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Sây ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh:CTV

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, Đảng ủy BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các kế hoạch, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tổ chức Đảng, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng, đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, NQTW4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đảng ủy BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 308-KH/ĐU ngày 11-10-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng nhằm phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ, lề lối làm việc; đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong BĐBP.

Qua quá trình triển khai, có thể thấy rằng, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong BĐBP có nhiều biện pháp tăng cường xây dựng động cơ, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sát với từng đối tượng, đơn vị. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 05; việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Cán bộ chủ trì các cấp trực tiếp giáo dục, rèn luyện bộ đội, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; không dao động trước các tác động tiêu cực, khó khăn, hiểm nguy; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; hạn chế thấp nhất tình trạng ngại khó khăn, gian khổ, lựa chọn lĩnh vực, vị trí công tác...

Cán bộ, đảng viên trong BĐBP luôn phát huy tinh thần tự giác trong nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; can trường, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm; lăn lộn cùng nhân dân phát triển kinh tế-xã hội. Cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực cố gắng cống hiến sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, vấn đề kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 trong BĐBP được thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp trong BĐBP quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên với 952 lượt tổ chức Đảng và 9.147 lượt đảng viên được kiểm tra; giám sát chuyên đề đối với 777 lượt tổ chức và 7.399 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp trong BĐBP đã kiểm tra đối với 1.289 lượt tổ chức Đảng cấp dưới...

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cán bộ, chiến sĩ BĐBP nơi tuyến đầu Tổ quốc đã đêm ngày chốt chặn, khép chặt đường biên, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh vào địa bàn, đơn vị.

Trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt, còn nhiều thiếu thốn, nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vừa cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016-2021 của Đảng ủy BĐBP, tổ chức ngày 28-4, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định, trong 5 năm qua, cấp ủy Đảng các cấp trong BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 một cách toàn diện trên các mặt công tác, với nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Linh Đan

Đồng chí Chính ủy BĐBP yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 CT/QUTW và Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Qua đó, làm cho các cấp ủy Đảng, chỉ huy và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó, xây dựng ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả những nội dung của Chỉ thị theo chức trách, nhiệm vụ, cương vị được giao. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021.

"Cấp ủy Đảng các cấp trong BĐBP cần làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân lập được thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, trong và ngoài Quân đội, đặc biệt yêu cầu Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng, cơ quan chính trị các đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, về các mô hình, kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị để kịp thời ghi nhận, giới thiệu tôn vinh những công lao, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ" - Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP nhấn mạnh.

Linh Đan

Bình luận

ZALO