Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 30/05/2023 11:57 GMT+7

Nhiều biện pháp sáng tạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Biên phòng - Để thực hiện thắng lợi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh đã tổng kết nhằm phát huy kết quả, kinh nghiệm 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; qua đó đề ra nhiều biện pháp sáng tạo để thực hiện đạt kết quả cao nhất Chỉ thị 05.

2l67_6b
Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, BĐBP Quảng Ninh đã trở thành cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh xác định rõ đây là trách nhiệm chính trị, là công việc thường xuyên của mỗi người, mỗi đơn vị và sự tri ân sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Bằng thái độ, trách nhiệm chính trị cao, với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị này, BĐBP Quảng Ninh đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ; tạo ra những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, nhất trí cao. Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đã xây dựng ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, khắc phục mọi khó khăn, đề cao trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Đội ngũ cán bộ nói chung đã cơ bản khắc phục được những hạn chế, thiếu sót trong công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống…

Một trong những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03 là phải biết phát huy hiệu quả tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị, xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn nêu cao ý thức quyết tâm đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, tích cực giúp nhân dân biên giới xây dựng phát triển kinh tế, ổn định đời sống...

BĐBP Quảng Ninh cũng xác định, để thực hiện thắng lợi Chỉ thị 05 thì cần phải triệt để khắc phục những khuyết điểm bộc lộ trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, đó là: Một số chi, đảng bộ, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện còn máy móc, còn mang tính hình thức, thiếu tính sáng tạo, chưa sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và chức trách của từng cá nhân. Nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền chậm đổi mới. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ chủ trì chưa cụ thể, sức lan tỏa và hiệu quả còn hạn chế. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kịp thời; khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn chậm, chuyển biến tiến bộ chưa vững chắc...

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", BĐBP Quảng Ninh đề ra một số nội dung quan trọng là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị để mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. Mỗi người luôn tự chủ, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, làm việc dân chủ, khoa học; ứng xử văn hóa, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm.

Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi người tự đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi tổ chức "tự soi", "tự sửa", tự phấn đấu và coi đây là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mình. Hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng; kiên quyết khắc phục sự rập khuôn, máy móc, xơ cứng, hoặc làm một cách hình thức, không thực chất...

qpw7_6a
BĐBP Quảng Ninh làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên biên giới. Ảnh: CTV

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì. Các cấp ủy bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm" và phong trào thi đua Quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên trong đảng bộ, đơn vị.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05 luôn chú trọng đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác của bộ đội. Cần làm cho Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; cùng với việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Trần Văn Bừng - Phó Chính ủy BĐBP Quảng Ninh

Bình luận

ZALO