Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 25/06/2024 03:32 GMT+7

Nhất trí cao với dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Biên phòng - Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam đã khắc phục được những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức, thực hiện pháp lệnh BĐBP năm 1997 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đại biểu Phạm Thành Tâm. Ảnh: Hồ Phúc

Theo đại biểu Phạm Thành Tâm, dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam đã tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến đóng góp của nhiều đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9. Đồng thời, đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia, như Nghị quyết số 33 NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quy định của Hiến pháp năm 2013 về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam đã khắc phục được những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức, thực hiện pháp lệnh BĐBP năm 1997 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đại biểu Phạm Thành Tâm cũng bày tỏ sự tán thành với tên gọi của dự thảo Luật là Luật Biên phòng Việt Nam; đồng thời, nhất trí cao về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật quy định tại Điều 1. Trong quá trình soạn thảo đã có sự tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý Điều 1 để phù hợp với tên gọi Luật, khái niệm Biên phòng và nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị, tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các luật khác nhất là Luật Biên giới quốc gia, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và có tính khả thi.

Về Điều 16 dự thảo Luật quy định về Quyền hạn của BĐBP, đại biểu Phạm Thành Tâm cũng đã nhất trí cao trường hợp vì lý do đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn tính mạng của nhân dân, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Đồn trưởng đồn Biên phòng, Chỉ huy trưởng Biên phòng cấp tỉnh được quyền quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động ở khu vực biên giới, cửa khẩu, qua lại biên giới. Việc quy định trong dự thảo Luật lần này đảm bảo tính pháp lý các quy định hiện hành, hạn chế quy định tại các văn bản dưới luật.

Đại biểu Phạm Thành Tâm cho biết, từ năm 1998 đến tháng 4-2020, Đồn trưởng đồn Biên phòng, Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh đã ban hành 1.021 quyết định hạn chế hoặc tạm dừng một số hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới. Thực tiễn hiện nay, quyền hạn này của BĐBP chưa có bất cập, vướng mức gì lớn ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đặc biệt, từ tháng 2-2020 đến nay, để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Chính phủ, Đồn trưởng đồn Biên phòng, Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh đã ban hành các quyết định hạn chế hoặc tạm dừng một số hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới như họp chợ, tổ chức lễ, hội…; quyết định hạn chế, tạm dừng hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở đối với người, phương tiện theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm không để dịch bệnh Covid-19 lây lan qua biên giới vào nội địa.

“Như vậy có thể khẳng định rằng, dự thảo Luật quy định về quyền hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới của Chỉ huy trưởng BĐBP cấp tỉnh, Đồn trưởng đồn Biên phòng là hoàn toàn phù hợp”- Đại biểu Phạm Thành Tâm khẳng định.

Hồ Phúc (ghi)

Bình luận

ZALO