Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 23/07/2024 06:19 GMT+7

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Biên phòng - Đó là yêu cầu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức sáng 29-6. Hội nghị được tổ chức qua hình thức trực tuyến với 135 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

1vu3jr5d9k-1213_1956941661574492946_2
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Ảnh: Hồng Pha

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia xây dựng các đề án dự thảo nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 giới thiệu, quán triệt. Cụ thể, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu Nghị quyết về về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giới thiệu Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Các nghị quyết vừa qua đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc, trực tiếp tới đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân”.

Để việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết lần này đạt hiệu quả, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các đại biểu dành thời gian nghiên cứu sâu nội dung các nghị quyết và các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7 để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết. Đồng thời, đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe các báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những vấn đề mới, tăng cường trao đổi, liên hệ thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung của các nghị quyết.

“Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu 3 nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình học tập, quán triệt nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, đối phó” - đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu.

5b35b22f455714a314000088
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Bích Nguyên

Cũng tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Hội nghị tập trung quán triệt, học tập những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thông qua hội nghị, cán bộ chủ chốt cấp toàn quân nắm chắc những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong các nghị quyết. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng; nâng cao ý thức trách nhiệm trong tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện ở cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Bích Nguyên - Hồng Pha

Bình luận

ZALO