Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/09/2022 03:09 GMT+7

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2017:

Nhận diện rõ thuận lợi, khó khăn để chủ động có giải pháp phù hợp

Biên phòng - Ngày 3-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2017.

nqh-6765
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5-2017 của Chính phủ. Ảnh: VGP

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận về: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017; Báo cáo chuyên đề về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh một số ngành công nghiệp; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (đợt 2); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới chế độ học phí cấp phổ thông; tiếp tục kéo dài các chính sách phát triển giáo dục và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long;…

Qua thảo luận, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5-2017 tiếp tục có diễn biến tích cực hơn so với tháng 4-2017. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định; chỉ số giá (CPI) bình quân có xu hướng giảm dần, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm; lãi suất ngân hàng ổn định. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà tăng trưởng. Dịch vụ phát triển khá ổn định, tiếp tục tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Với thông điệp Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và đăng ký kinh doanh diễn ra sôi động. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện, nhất là trong bối cảnh gần đến dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, một số tồn tại, thách thức của 4 tháng đầu năm mặc dù đã được quan tâm, giải quyết một phần nhưng vẫn còn kéo dài sang tháng 5. Nguy cơ dịch bệnh trong nông nghiệp vẫn còn lớn; giá cả nông sản trong nước chưa phục hồi hoàn toàn, nhất là giá thịt lợn hơi; ngành khai khoáng tuy đã có cố gắng nhưng vẫn ở mức giảm sâu; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có tăng trưởng nhưng còn chậm so với yêu cầu; nhập siêu đã có cải thiện nhưng vẫn còn cao so với mục tiêu đề ra; giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là vốn tư nhân và FDI còn thấp so với yêu cầu…

Kết luận nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh kinh tế-xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực nhưng cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém phải tập trung khắc phục, giải quyết trong thời gian tới. Nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại của năm 2017 là hết sức nặng nề, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình; nhận diện rõ cơ hội, thuận lợi và khó khăn thách thức để chủ động có các giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Trước hết là phải thống nhất cao trong tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt tăng trưởng năm 2017 là 6,7%; các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực. Đi liền với đó là phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, báo cáo. Tổ công tác của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng; các bộ, ngành chức năng thường xuyên cập nhập, báo cáo tình hình; chủ động có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu thực hiện bằng được các mục tiêu đề ra cho từng ngành, lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế và phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có biện pháp cụ thể phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay để giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp, đồng thời xem xét, nghiên cứu việc huy động phù hợp nguồn vốn vàng, ngoại tệ trong dân. Tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...); bảo đảm tăng tín dụng theo kế hoạch (khoảng 18%) để thúc đẩy tăng trưởng. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong điều hành các chính sách tiền tệ, tài khóa, thương mại, đầu tư... để ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Không chủ quan trong điều hành giá mà phải tính toán khoa học, hợp lý, vừa không gây lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng.

Cùng với đó là kiên quyết xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn hệ thống và quyền lợi của cá nhân người gửi tiền theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách Nhà nước (NSNN); chống thất thu thuế, chuyển giá; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai dự toán thu, chi NSNN 2017 và kế hoạch tài chính trung hạn 2016-2020.

Tập trung theo dõi sát, kiểm tra chặt chẽ tình hình phân bổ, giao vốn, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và 5 năm 2016-2020; không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân hoặc vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư công, nhất là ở các cấp cơ sở.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp hằng tháng. Các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Đề xuất, thực hiện các hàng rào kỹ thuật phù hợp để kiểm soát nhập khẩu, góp phần bảo vệ sản xuất và tiêu dùng trong nước.

nqh-6855
Thủ tướng giao các bộ, ngành hữu quan tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Ảnh: VGP

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập các Đoàn công tác rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư tư nhân và FDI tại các địa phương, nhất là địa bàn thu hút nhiều dự án, thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân để thúc đẩy tăng trưởng.

Về thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đàm phán tìm thị trường cho chăn nuôi, đặc biệt là các sản phẩm từ lợn, gia cầm; rà soát, có các biện pháp hỗ trợ cho chăn nuôi. Thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; nghiên cứu, đề xuất việc thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất và các điều kiện cần thiết khác để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao.

Bộ Công Thương thường xuyên giao ban sản xuất, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong từng ngành, lĩnh vực, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; bảo đảm điện cho sản xuất và đời sống trong mùa Hè. Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án giao thông trọng điểm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển du lịch. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; kiểm tra tại các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch; ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ của doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và tận dụng tốt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bên cạnh đó, về triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn trương xây dựng, trình ban hành các Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và về phát triển kinh tế tư nhân. Bộ Tài chính chủ trì khẩn trương xây dựng, trình ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. 

Đồng thời, Thủ tướng giao các bộ, ngành hữu quan tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, giải quyết nhanh hồ sơ tồn đọng, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm các sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp; nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt với phương pháp, cách làm cụ thể, sát thực tiễn. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết không để lợi ích nhóm, nhũng nhiễu, quan liêu, tiêu cực. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở các địa bàn trọng điểm; triển khai hiệu quả phòng ngừa cháy nổ; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng...

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền Thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là các cơ quan báo chí lớn của Đảng và Nhà nước đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; có các bài viết phản bác, lên án các thông tin xấu, độc, chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Chính phủ cũng đã thảo luận về công tác xây dựng thể chế, trong đó có thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở nước ngoài; về kết thúc thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép-Thị Vải giai doạn 2013-2017; đổi mới chế độ học phí cấp phổ thông.

Chính phủ quyết định tiếp tục miễn visa cho một số nước Tây Âu; thông qua chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ năm học 2018. Đồng ý kéo dài thực hiện chính sách được quy định tại Quyết định số 1033 ngày 30-6-2011 về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 1951 ngày 2-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên giai đoạn 2011-2015 đến 31-12-2020.

B.P​​​​​

Bình luận

ZALO