Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 08:34 GMT+7

Nhân dân đã thực sự là chủ thể trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Biên phòng - Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm trong kế sách giữ nước, bảo vệ giang sơn, bờ cõi, đó là phải “dựa vào dân”, “ lấy dân làm gốc”, “phải khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc”... Kế thừa truyền thống ấy, những năm qua, BĐBP đã luôn đoàn kết, sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới xây dựng thế trận biên phòng toàn dân để quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; trong đó, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là chuyên trách.

64t3_12a
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình trao bò giống cho hộ nghèo xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình trong Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”. Ảnh: CTV

Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, những năm qua, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng..., góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập, hợp tác quốc tế.

BĐBP cũng làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt phối hợp với các cấp, các ban, ngành, đoàn thể; thông qua các cuộc vận động, các hoạt động tuyến sau hướng về tuyến trước phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Phối hợp với chính quyền các địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đường biên, cột mốc; đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vượt biên, xâm nhập, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán phụ nữ, trẻ em và các tệ nạn xã hội khác trên khu vực biên giới. Bên cạnh đó, BĐBP cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã cử 332 cán bộ BĐBP tăng cường cho các xã biên giới, giới thiệu 1.447 đồng chí đảng viên ở các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng tạm thời tại các chi bộ thôn, bản biên giới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xóa 572 thôn, bản trắng đảng viên, phát triển 17.228 đảng viên mới và lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo 2.975 lượt cán bộ cấp xã và thôn bản, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, quản lý điều hành của chính quyền địa phương.

Các đơn vị BĐBP đã đảm nhận hàng trăm dự án phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới và đặc biệt thông qua các chương trình phối hợp với các bộ, ban, ngành, BĐBP đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo giúp dân xóa đói, giảm nghèo, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận như: Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; các chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Hãy làm sạch biển”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi người dân ở khu vực biên giới nâng cao nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng ý thức dân tộc, ý thức quốc gia, quốc giới, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; ngăn chặn và làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình", chủ động phòng ngừa, loại trừ các hoạt động gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đơn vị BĐBP trên các tuyến biên giới cũng đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Những kết quả ấy chính là nền tảng cơ bản để BĐBP phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2k6a_12b
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh giúp dân xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Toàn

Đặc biệt, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chính quyền các đơn vị BĐBP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bố trí các cụm dân cư ở khu vực biên giới và tổ chức ngư dân bám biển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; tổ chức cho nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh khi cần thiết với quan điểm: Ở đâu có đường biên, mốc quốc giới, có biển đảo quê hương, ở đó có nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ. Và thực tế đã khẳng định, nhân dân khu vực biên giới đã thực sự là chủ thể trong công cuộc giữ gìn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Nhân dân đã cung cấp hàng nghìn tin có giá trị phục vụ nhiệm vụ đấu tranh với các hành động xâm canh, xâm cư, vi phạm quy chế biên giới, hoạt động của các loại tội phạm. Trên tuyến biên giới biển, các đơn vị BĐBP cũng tham mưu thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả hàng nghìn tổ, đội tàu thuyền, bến bãi an toàn với hàng vạn phương tiện của ngư dân, để giúp nhau bám biển sản xuất và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Các phong trào, mô hình phong phú như “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Tổ đội tàu thuyền, bến bãi an toàn”, “Tiếng kẻng vùng biên”, “Trồng rừng vành đai biên giới”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... là thực tế chứng minh cho vai trò to lớn và là sức mạnh tiềm tàng của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, khẳng định chủ trương đúng đắn xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; là sự cụ thể hóa quan điểm quần chúng và phương châm toàn dân, toàn diện của Đảng ta; cũng như vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò của lực lượng nòng cốt chuyên trách, của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia với nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, phát triển đất nước.

Hương Mai

Bình luận

ZALO