Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 05:15 GMT+7

Người sử dụng đất không được sử dụng sai mục đích đã ghi trên các loại giấy tờ

Biên phòng - Gia đình tôi có 1 thửa đất đã được cấp thẻ đỏ với mục đích là trồng cây lâu năm. Đề nghị Tòa soạn cho biết, hiện nay, tôi muốn xây nhà ở trên thửa đất này có được không? - (Trần Văn Tâm, Gia Lai)

Ảnh minh họa: Internet

- Qua nghiên cứu các quy định của pháp luật, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014) quy định người sử dụng đất phải có nghĩa vụ sử dụng đúng mục đích của thửa đất đã được ghi rõ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ giao đất khác. Người sử dụng đất không được sử dụng sai mục đích đã ghi trên các loại giấy tờ này.

Trường hợp của bạn đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích là trồng cây lâu năm, thì bạn chỉ được sử dụng với mục đích trồng cây lâu năm, mọi hoạt động sử dụng trái với mục đích sử dụng đã được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn là không được phép, kể cả việc xây dựng nhà ở trên đất này.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Đất đai, đất trồng cây lâu năm - thuộc nhóm đất nông nghiệp. Khi người sử dụng đất có nhu cầu muốn chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp (trong nhóm đất phi nông nghiệp có đất ở) thì phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích (theo điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai). Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Vì vậy, trường hợp bạn nếu có nhu cầu xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm thì bạn phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ trồng câu lâu năm sang đất ở. Khi đất trồng cây lâu năm của bạn được chuyển đổi thành đất ở thì bạn mới được phép xây dựng nhà ở. Việc xây dựng nhà ở phải tuân theo quy định pháp luật về xây dựng.

BBP

Bình luận

ZALO