Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 01:13 GMT+7

Người dân tộc thiểu số khám bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế?

Biên phòng - Tôi là người dân tộc thiểu số, bảo hiểm y tế (BHYT) ở tuyến huyện, muốn lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám thì có được hưởng bảo hiểm y tế không? - Hoàng Kim Nhượng, dân tộc Tày, Lạng Sơn hỏi.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3, 5 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo tỷ lệ như sau:

1. Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.

2. Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi mức hưởng BHYT của đối tượng từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nôi trú trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT của đối tượng từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.

3. Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi mức hưởng BHYT của đối tượng từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31/12/2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi mức hưởng BHYT của đối tượng từ ngày 01/01/2016.

4. Đối với đối tượng người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương.

Trong trường hợp bạn là người dân tộc thiểu số nhưng phải đang sinh sống (đang đăng ký thường trú) tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu bạn chỉ khám bệnh tại Bệnh viện Bạch mai thì phải tự thanh toán các chi phí khám, chữa bệnh. Sau khi khám bệnh, nếu bạn nhập viện điều trị nội trú thì sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú.

Trường hợp bạn là người dân tộc thiểu số nhưng không không sinh sống (không đăng ký thường trú) tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bạn phải tự thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, nếu điều trị nội trú thì được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của bạn.

BHXH Việt Nam

Bình luận

ZALO