Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 15/04/2024 09:09 GMT+7

Người dân sẽ được hưởng lợi từ chính sách phát triển kinh tế rừng

Biên phòng - Sáng 15 -11, Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Luật Lâm nghiệp với 431 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 87,78%.

wvld_phan-xuan-dung
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH Phan Xuân Dũng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về Luật Lâm nghiệp. Ảnh: Văn Bình

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Luật Kiểm lâm của Ủy ban Thường vụ QH, quy định quyền và nghĩa vụ của chủ rừng (Chương VIII), qua thảo luận tại hội trường, có nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quy định cộng đồng dân cư thôn, bản, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế rừng, hỗ trợ phục hồi rừng bằng cây bản địa, được khai thác gỗ thương mại theo quy ước, hương ước, được phát triển sản xuất nông lâm kết hợp, hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo kinh phí bảo vệ rừng tự nhiên được Nhà nước giao.

Quy định quản lý Nhà nước về lâm nghiệp (Chương XI), theo ông Phan Xuân Dũng, nhiều ý kiến thảo luận đề nghị không nên quy định trong Luật về cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp; phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước về lâm nghiệp và lực lượng Kiểm lâm; đề nghị làm rõ địa vị pháp lý của lực lượng Kiểm lâm vì họ thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ rừng.

Vấn đề này, Ủy ban Thường vụ QH đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà soát chỉnh sửa các quy định trong Dự thảo Luật theo hướng phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước về lâm nghiệp và chức năng chấp pháp của lực lượng Kiểm lâm. Không quy định cụ thể về hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Người dân huyện Sông Mã, Sơn La đang phát triển rất mạnh nghề rừng - Ảnh: TTXVN
Người dân huyện Sông Mã (Sơn La) đang phát triển rất mạnh nghề rừng. Ảnh: TTXVN

Cũng theo ông Phan Xuân Dũng, để thực hiện nghiêm túc quan điểm của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là: “Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý Nhà nước, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp từ Trung ương tới cơ sở về lâm nghiệp; xây dựng lực lượng Kiểm lâm đủ mạnh để thực thi hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

“Dự thảo Luật chỉ quy định về nguyên tắc tổ chức hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp (Điều 100); quy định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ (Điều 101) và trách nhiệm quản lý Nhà nước của UBND các cấp (Điều 102); chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức của lực lượng Kiểm lâm và những điều kiện cần thiết để bảo đảm hoạt động của lực lượng này (Mục 2, Chương XI). Đồng thời, giao Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, bộ máy cơ quan quản lý lâm nghiệp cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật”. -  Ông Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 15-11, QH tiến hành thảo luận về Luật Cạnh tranh.

Viết Hà

Bình luận

ZALO