Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 04:08 GMT+7

Người có uy tín góp phần to lớn trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Biên phòng - Chiều 5-7,, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” (DTTS).

iamcfqxlwh-16405_f_jxq8r7d01_1
Đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thanh Thuận

Dự hội thảo có đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 24 và Chỉ thị 45; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ đã có nhiều chủ trương chính sách mới, nhiều văn bản hướng dẫn để thực hiện và phát huy vai trò của người uy tín trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Phó Chủ tịch-Tổng thư ký của Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, người có uy tín thực sự là cầu nối quan trọng giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

yum4xcansf-16405_f_jxq8rdq42_2
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: Thanh Thuận

Trong báo cáo đề dẫn, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Mặt trận các tỉnh có đông đồng bào DTTS sinh sống đã tăng cường công tác phối hợp với chính quyền; phối hợp với các ngành Dân tộc, Dân vận, Biên phòng, Công an...nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò của bản thân và gia đình , tiên phong đi đầu, tích cực vận động cộng đồng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào...Đồng thời, Mặt trận các cấp đã luôn quan tâm, động viên người có uy tín trong các dịp lễ, tết, ốm đau..., lắng nghe những tâm tư, đề xuất, kiến nghị của đồng bào.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát huy vai trò người có uy tín nên chưa quan tâm chỉ đạo, phân công quản lý, phân cấp vận động người có uy tín. Công tác vận động người có uy tín còn chồng chéo, chưa phân công rõ quyền lợi và tránh nhiệm của người có uy tín, chưa chú trọng công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng…

5f69w7lisy-16405_f_jxq8uczi6_6
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Thuận

Nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện công tác “dân vận khéo” của Ban dân vận các cấp ở vùng đồng bào DTTS, ông Đào Đoan Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương đề xuất, cần bồi dưỡng và phát huy vai trò, ảnh hưởng của người có uy tín trong cộng đồng DTTS theo các tiêu chí, tiêu chuẩn, năng lực sở trường. Quy trình lựa chọn, thành phần cơ cấu dân tộc theo lĩnh vực, phạm vi và mức độ ảnh hưởng. Cần phân định cấp độ quản lý, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của người có uy tín để có cơ chế phát huy vai trò của họ một cách phù hợp, hiệu quả.

Cần có sự đầu tư nguồn lực tương xứng với tính chất, đặc điểm từng loại mô hình, gắn kết chặt chẽ với chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia và cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để bảo tồn, phát huy, nhân rộng các mô hình mang bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế vùng và hội nhập quốc tế.

80x1mqa3hp-16405_f_jxq8u40d4_4
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Thuận

Trong tham luận tại hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao vai trò quan trọng của người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở nước ta. Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, tiếng nói của những người có uy tín luôn được tôn trọng, được dân làng và con cháu làm theo. Vì vậy, trong công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục đồng bào, nếu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và cơ quan công tác dân tộc “tranh thủ” được các vị này thì hiệu quả công tác sẽ cao hơn và ngược lại.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề xuất, người có uy tín trong đồng bào DTTS phải được trang cấp phương tiện nghe, nhìn để tiếp cận thông tin; định kỳ được bồi dưỡng, cung cấp thông tin. Được quan tâm động viên cả vật chất và tinh thần thông qua hoạt động thăm hỏi, tuyên dương, khen thưởng, khám chữa bệnh, tham quan học tập…Những khó khăn, bức xúc của cộng đồng khi có đề nghị của người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ phải được cơ quan và người có trách nhiệm xem xét, nghiêm túc, giải quyết thấu đáo, những việc chưa giải quyết được phải có phản hồi cụ thể, rõ ràng, thuyết phục. Như vậy, tiếng nói của họ mới thật sự đi vào lòng người.

Nhấn mạnh đến công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho rằng, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số là cánh tay nối dài giúp lực lượng vũ trang trong tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng đồng bào DTTS không chỉ có ý nghĩa về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn góp phần to lớn trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

zlxdik5v7n-16405_f_jxq8u8ty5_5
Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tham luận tại hội thảo. Ảnh: Thanh Thuận

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải cho biết, trong 5 năm qua, các đơn vị Quân đội đã thực hiện gần 2.000 buổi tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh; các tổ đội công tác thường xuyên bám nắm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vùng đồng bào DTTS vững mạnh, trọng tâm là nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên...

Để phát huy vai trò của người có uy tín, các đơn vị BĐBP đã cử hàng trăm cán bộ tăng cường cho các xã biên giới, các xã khó khăn, vùng đồng bào DTTS; động viên người tiêu biểu trong đồng bào DTTS tham gia vào Ủy ban MTTQ, Ban chấp hành các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; tham gia các phong trào thi đua yêu nước...Thông qua hoạt động thực tiễn, các đơn vị BĐBP đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều người có uy tín, tiêu biểu tham gia vào Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhiều người có uy tín đã trở thành Đảng viên, là lực lượng nòng cốt giúp chính quyền cơ sở nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở. Bên cạnh đó, thông qua những người có uy tín, các đơn vị BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia bảo tồn và phát triển di sản văn hóa các dân tộc (đồng bào Rục, Chứt, Brâu...), góp phần cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO