Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 02/04/2023 12:17 GMT+7

Nghệ An:

Người có uy tín có vai trò to lớn trong đảm bảo quyền lợi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Nghệ An là địa phương đông dân cư, trong đó có một bộ phận không nhỏ thuộc các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở địa bàn miền núi, biên giới xa xôi, còn nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An luôn chú trọng để đảm bảo quyền lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào. Trong đó đề cao những đóng góp của người có uy tín tại cộng đồng.

fs2hmdx6ku-9726_f_jqvsg9a10_2
Cán bộ Biên phòng Nghệ An trao đổi tình hình với già làng Xồng Chống Của, người có uy tín ở bản Phà Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Tại Nghệ An, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở 12 huyện, thị xã, bao gồm 252 xã, 1.339 thôn, bản với tổng diện tích 13.745 km2, chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Hàng năm Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An hướng dẫn các huyện, thị xã triển khai tổ chức rà soát, đánh  giá, bình chọn, xét công nhận bổ sung hoặc thay thế người có uy tín trên địa bàn. Đến nay toàn tỉnh có 1.251 người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số. Đây được coi là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân,  có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và đại đoàn kết các dân tộc.

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số là tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, là hạt nhân nòng cốt tại địa phương. Chẳng hạn, ông Lầu Xái Hờ (bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn), Moong Phò Ta (bản Xốp Xăng, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn), Bạch Đình Dung (bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) là những tấm gương điển hình trong công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội có các điển hình là: Ông Vi Văn Hoàn (bản Hạt, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp), Vi Ngọc Duyên (bản Thịnh, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp), Và Bá Xình (bản Chà Lâng, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương). Các điển hình trong giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số là ông Lang Sơn Hán (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu), bà Quang Thị Toán (bản Tân Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông)…

Người có uy tín đang thực sự là lực lượng quan trọng giúp chính quyền địa phương sở tại trong thực hiện các chính sách đảm bảo quyền lợi cho nhân dân thuộc các đồng bào dân tộc tỉnh Nghệ An.

Viết Lam

Bình luận

ZALO