Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 17/07/2024 06:07 GMT+7

“Ngọn cờ” đoàn kết các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới

Biên phòng - Những năm qua, BĐBP luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về vai trò đặc biệt của BĐBP đối với đồng bào DTTS ở khu vực biên giới.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh.

- Thưa đồng chí, với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đánh giá như thế nào về các hoạt động, chương trình BĐBP hướng về đồng bào DTTS được triển khai thực hiện trong thời gian qua?

- Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy rằng, BĐBP đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước tại các tuyến biên giới, địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào DTTS. Với vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, BĐBP đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới trong vấn đề phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), tăng cường quốc phòng-an ninh, đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo của Chính phủ, BĐBP đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các bộ, ban, ngành liên quan, tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, công tác dân vận, phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xóa nạn mù chữ; bồi dưỡng, phát triển kinh tế hộ gia đình... cho đội ngũ cán bộ Biên phòng, cán bộ xã, phường, thôn, bản và nhân dân khu vực biên giới. Những việc làm đó đã góp phần thúc đẩy các chương trình phát triển KT-XH, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, vườn đồi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, từng bước cải thiện đời sống của đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, BĐBP cũng thực hiện một số chương trình, mô hình hiệu quả được đánh giá cao như: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới", "Nâng bước em tới trường", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Con nuôi đồn Biên phòng"... Những mô hình, chương trình trên đã góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào ở khu vực biên giới, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.
Đặc biệt, tôi đánh giá cao vai trò, hoạt động của các cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới; cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới trong vấn đề tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc thực hiện chính sách dân tộc, xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng-an ninh; giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc ở cơ sở.

- Đồng chí nhận xét, đánh giá thế nào về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của BĐBP tại các khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS?

- Qua các kênh thông tin, chúng tôi thấy rằng, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của BĐBP tại khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS mang lại hiệu quả cao. Qua đó, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, giúp đồng bào DTTS yên tâm trong cuộc sống để lao động sản xuất phát triển KT-XH tại các khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, vất vả.

Trong “cuộc chiến” với dịch Covid-19, BĐBP là những người lính tuyến đầu của quân đội nơi biên giới. BĐBP không chỉ làm tốt công tác ngăn chặn người vượt biên trái phép, kiểm soát biên giới, mà còn thực hiện tốt công tác phối hợp với nhân dân và chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, BĐBP đã không quản mọi khó khăn, gian khổ, luôn chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân dân khu vực biên giới, nhất là đồng bào DTTS nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh. Các đồng chí đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để hiểu rõ hơn cái đồng bào thiếu, cái đồng bào cần. Từ đó, có những những cách thức, biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch trở nên kịp thời, thiết thực. Có thể khẳng định, BĐBP có vai trò then chốt trong “cuộc chiến” với dịch Covid-19 cả nước nói chung, khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS nói riêng.

Chúng tôi rất chia sẻ với những người lính Biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch nơi biên giới, vùng đồng bào DTTS. Họ phải làm việc trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề, bất kể mưa nắng. Thậm chí, hy sinh lợi ích riêng để phục vụ cho lợi ích chung của Tổ quốc. Ngay cả với tình hình hiện nay, nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, thì cán bộ, chiến sĩ BĐBP vẫn đang ngày đêm giữ vững đội hình, bám trụ nơi biên giới, là những người “đi trước về sau” trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tôi đề xuất với Chính phủ chỉ đạo quyết liệt chính quyền địa phương phối hợp thật tốt với quân đội, trực tiếp là BĐBP tại địa bàn biên giới, vùng đồng bào DTTS làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, để không một ai bị bỏ lại trong “cuộc chiến” này, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”, vừa phát triển KT-XH, vừa chung sống an toàn với dịch bệnh.

BĐBP có truyền thống gắn bó mật thiết với đồng bào DTTS ở khu vực biên giới. Ảnh: Linh Đan

- Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS giai đoạn 2020 - 2025. Theo đồng chí, BĐBP có vai trò như thế nào trong việc triển khai thực hiện chương trình này?

- Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quan trọng phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi từ năm 2021 đến năm 2030 (Nghị quyết số 88/2019/QH14), trong đó, quan điểm thứ 5 chỉ rõ: "Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển". Từ thực tiễn cho thấy, công tác vận động quần chúng vùng biên giới là thế mạnh của BĐBP. Ở các địa phương, BĐBP còn là những “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương trong vấn đề triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thêm vào đó, BĐBP luôn có truyền thống gắn bó mật thiết với đồng bào DTTS. Ở bất kỳ giai đoạn nào, BĐBP cũng phát huy vai trò là “ngọn cờ” đoàn kết dân tộc, đoàn kết nơi biên giới. Chính vì vậy, để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, rất cần sự vào cuộc tích cực của BĐBP trong các vấn đề tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS; phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng-an ninh với giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc...

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Linh Đan (thực hiện

Bình luận

ZALO