Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 20/05/2022 12:53 GMT+7

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ rừng tại Phú Yên

Biên phòng - Đó là kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sau khi có kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên.

Tại Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20-9, Văn phòng Chính phủ cho biết, trong cuộc họp ngày 6-9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; chấn chỉnh, khắc phục xử lý những tồn tại, sai phạm để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, nâng cao vai trò, trách nhiệm các đơn vị chức năng trong tỉnh; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có hình thức xử lý thích đáng đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định.

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc chức năng của các bộ; theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, nhằm chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Phú Yên.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng và các cơ quan chức năng, thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh việc chuyển mục đích sử dụng (khoảng 16 ha) rừng đặc dụng Đèo Cả để thực hiện Dự án khai thác khoáng sản đất, san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công dự án hầm đường bộ Đèo Cả của Công ty cổ phần tập đoàn Hải Thạch, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên khẩn trương rà soát lại hiện trạng và tính toán hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng trên địa bàn toàn tỉnh, trao đổi, thống nhất với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để xem xét xử lý các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Lê Hoàng

Bình luận

ZALO