Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 12:04 GMT+7

Nghiệm thu đề tài cấp Quốc gia tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng

Biên phòng - Sáng 4-1, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Quốc phòng đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới” do Viện Chiến lược Quốc phòng chủ trì thực hiện. Đề tài do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm chủ nhiệm.

5a4dd9847a76df246f00054f
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tặng hoa chúc mừng Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: N.Hải

Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tại buổi nghiệm thu, các tham luận đều thống nhất đánh giá: Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng bao gồm những vấn đề lý luận có tính hệ thống, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta. Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới là vấn đề có ý nghĩa cơ bản, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đề tài là bước cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về“Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đề tài, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong quá trình tổ chức nghiên cứu, Viện Chiến lược Quốc phòng đã huy động đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm, năng lực và bề dày thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu khoa học trong và ngoài Quân đội. Các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức nghiên cứu chặt chẽ nghiêm túc, tham gia đóng góp công sức trí tuệ, thực hiện đầy đủ các nội dung mục tiêu nghiên cứu theo đúng quy trình, nhiệm vụ mà đề tài xác định. 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá, đề tài có nội dung nghiên cứu toàn diện, hàm lượng khoa học cao, phạm vi ảnh hưởng rộng, giàu tính thực tiễn. Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và tiến độ thời gian góp phần cung cấp những luận cứ khoa học trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ kết luận, đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

N. Hải

Bình luận

ZALO