Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 28/09/2023 04:39 GMT+7

Nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng QĐND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

Biên phòng - Sáng 24/8, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ Quốc phòng đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng QĐND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” do Viện Chiến lược Quốc phòng chủ trì thực hiện; Đại tướng, TS Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ nhiệm đề tài.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi nghiệm thu. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu. Tham dự có đại biểu lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi nghiệm thu, các ý kiến tham luận thống nhất đánh giá: Nghiên cứu xây dựng QĐND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là chủ trương quan trọnng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Đây là vấn đề hết sức cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn; bảo đảm cho Quân đội ngày càng mạnh lên, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, là chủ trương quan trọng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Quang cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của đề tài, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quan tâm chỉ đạo sát sao. Quá trình tổ chức nghiên cứu đề tài, Viện Chiến lược Quốc phòng, Ban Chủ nhiệm đề tài đã huy động được trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tướng lĩnh, các nhà khoa học có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, quản lý ở các cấp và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nâng cao chất lượng đề tài.

Đề tài là bước cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018, Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, trực tiếp là đường lối xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cũng như yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cho Quân đội có cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài đạt mức Xuất sắc, là công trình khoa học cấp quốc gia, có nội dung nghiên cứu toàn diện, hàm lượng khoa học cao, phạm vi ảnh hưởng rộng, tính thực tiễn sâu sắc. Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và tiến độ thời gian; cung cấp những luận cứ khoa học trong việc xây dựng QĐND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO