Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/04/2024 06:16 GMT+7

Nghiệm thu Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị giai đoạn 2000-2020”

Biên phòng - Sáng 17/2, Hội đồng khoa học cấp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị giai đoạn 2000-2020”. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu công trình chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị giai đoạn 2000-2020” là Công trình có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn; kết quả nghiên cứu của công trình có giá trị ứng dụng thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giai đoạn hiện nay. Kết cấu của công trình gồm: Lời nói đầu, 3 chương, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo và mục lục là hợp lý. Sử dụng nguồn sử liệu, tư liệu phong phú, được chọn lọc kỹ lưỡng và có độ tin cậy cao. Văn phong diễn đạt trong sáng, mạch lạc. Nội dung công trình bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, bám sát các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị qua từng thời kỳ lịch sử, nhất là sự phát triển nhiệm vụ chính trị của Quân đội và của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trong giai đoạn 2000-2020.

Công trình tập trung khát quát, tái hiện lại một cách khách quan, toàn diện, có hệ thống về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và tổ chức tiến hành công tác Đảng, công tác Chính trị của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, chỉ huy các cấp giai đoạn 2000-2020; nội dung bảo đảm được tính Đảng, tính khoa học và tính lịch sử.

Công trình thể hiện được sự phát triển về chất lượng, hiệu quả của hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị của QĐND Việt Nam giai đoạn 2000-2020. Thành công nổi bật của công trình đã làm rõ được tính kế thừa, sự vận dụng và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị giai đoạn 2000-2020; đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của công tác Đảng, công tác Chính trị thực sự là mạch sống, là linh hồn của Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội luôn vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Từ những nội dung được thể hiện trong từng chương, công trình đã khái quát những thành công nổi bật thể hiện đầy đủ, toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giai đoạn 2000-2020. Đặc biệt, 7 bài học kinh nghiệm được rút ra đã phân tích, luận giải, làm sâu sắc ý nghĩa, phương hướng vận dụng trong thời gian tới; đây là những nội dung thể hiện giá trị khoa học cao của một công trình khoa học lịch sử.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Công trình góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác Chính trị cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị, chỉ huy các cấp trong Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng thời, được sử dụng làm tài liệu trong nghiên cứu, giảng dạy trong học viện, nhà trường Quân đội.

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng bỏ phiếu nghiệm thu công trình đạt loại xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị giai đoạn 2000-2020” được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ; triển khai nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và có chất lượng tốt. Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu Ban nghiên cứu, biên soạn tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung công trình theo hướng tăng dung lượng hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, bảo đảm cân đối phù hợp với công trình của Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng thời nghiên cứu, bổ sung thêm một số tư liệu, sử liệu; tu chỉnh một số bài học kinh nghiệm cho sát với hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; rà soát lại các tư liệu, sử liệu để bảo đảm sự thống nhất với các công trình lịch sử, tổng kết đã được nghiệm thu và công bố.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO