Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 03:51 GMT+7

Nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc năm 2020

Biên phòng - Sáng 2-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng Tiểu ban Quốc phòng - An ninh Đối ngoại Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Nội dung các chuyên đề đưa ra gồm: những vấn đề đặt ra về quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được xác định trong chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương trong nghiên cứu Lý luận, thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (giai đoạn 2018-2021).

Qua ý kiến tham luận của các đại biểu, hội nghị đã thống nhất đánh giá các chuyên đề được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, với những căn cứ khoa học, các chuyên đề đã kiến nghị những nội dung căn bản, quan trọng về lý luận, thực tiễn góp phần cung cấp thêm cơ sở khoa học để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO