Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 23/04/2021 02:18 GMT+7

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo:

Nghiêm cấm các hoạt động tín ngưỡng xâm phạm QP-AN, chủ quyền quốc gia

Biên phòng - Chiều 18-11, với 84,58% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Luật gồm 9 chương, 68 điều sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2018.

2378_a
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Văn Bình

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đa số đại biểu Quốc hội thống nhất cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Luật và góp ý kiến vào một số điều, khoản cụ thể để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua. Ngay sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước có trách nhiệm tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng, đáp ứng nhu cầu, tinh thần của nhân dân. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

Luật nghiêm cấm phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, nghiêm cấm các hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo xâm phạm quốc phòng-an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Luật cũng nghiêm cấm các hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Tổ chức hoạt động tín ngưỡng dựa trên nguyên tắc bảo đảm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật như: Các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với các quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Viết Hà

Bình luận

ZALO