Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 04:48 GMT+7

Nghị quyết 765 giữ vai trò then chốt, nâng cao chất lượng huấn luyện ở Học viện Biên phòng

Biên phòng - Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương (gọi tắt là Nghị quyết 765) và Nghị quyết số 454-NQ/ĐU ngày 30/7/2013 của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, những năm qua, Học viện Biên phòng (HVBP) đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để nâng tầm công tác huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đây là vấn đề giữ vai trò then chốt, khẳng định chất lượng của HVBP trong thời gian qua.

Hội thi “Tay kéo vàng” và kiểm tra tác phong quân nhân tại HVBP năm 2021. Ảnh: Khoàng Loan

Ngay sau khi Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 454 của Đảng ủy BĐBP được ban hành, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tổ chức quán triệt, ra nghị quyết và triển khai tới từng tổ chức cơ sở đảng. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; tạo sự chuyển biến thực sự về tư duy, nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong thời bình, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người chỉ huy và mọi quân nhân. Huấn luyện là điều kiện tiên quyết để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu trong mọi tình huống.

Học viện đã đổi mới căn bản về hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra huấn luyện ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, đạt hiệu quả ngày càng thiết thực, từng bước khắc phục bệnh thành tích trong huấn luyện. Trong 10 năm, Học viện đã tổ chức 22 lượt hội thi, hội thao, 8 cuộc diễn tập, biên soạn mới 19 giáo trình và 70 mô hình học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Duy trì thường xuyên Hội thi võ chiến đấu tay không, điều lệnh đội ngũ, võ thể dục, bắn súng, kiểm tra chỉ huy tiểu đoàn, kiểm tra đại đội trưởng, chính trị viên, kiểm tra chủ nhiệm bộ môn, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi... Từ hội thi, hội thao, kiểm tra, đã rà soát toàn diện chất lượng cán bộ, giảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của cán bộ các cấp, bảo đảm có nhận thức chính trị tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Song song với đó, Học viện đã kết hợp tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật. Tích cực nghiên cứu các văn bản liên quan về điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, tăng cường tập huấn nội dung mới, nội dung còn yếu, gắn huấn luyện cơ bản với duy trì nền nếp chính quy, góp phần làm chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về chấp hành điều lệnh, pháp luật, các chế độ quy định...

Để thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu huấn luyện đã đề ra, Học viện chỉ đạo các phòng, khoa, ban và đơn vị quản lý học viên căn cứ vào nhiệm vụ được giao, xây dựng, bổ sung quy chế lãnh đạo, ra nghị quyết chuyên đề; cụ thể hóa chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, kế hoạch công tác của người chỉ huy. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ huấn luyện. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đơn vị huấn luyện giỏi”, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong huấn luyện. Học viện đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nhất là tư tưởng giản đơn, thỏa mãn dừng lại, biểu hiện ngại khó, ngại khổ, “bệnh thành tích” trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Kể từ khi Nghị quyết 765 và Nghị quyết 454 được ban hành, HVBP đã thích ứng nhanh với cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo” thông qua việc xây dựng, quản lý chặt chẽ kế hoạch huấn luyện, tăng cường phân cấp huấn luyện, gắn phân cấp với phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp và nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phúc tra huấn luyện.

Xác định các đối tượng học viên đào tạo tại Học viện sau khi tốt nghiệp ra trường là lực lượng chính đảm nhiệm công tác huấn luyện tại các đơn vị cơ sở, Học viện đã chủ động đưa nội dung phương pháp huấn luyện vào khung chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra cho các lớp, các khóa. Đây là yếu tố quan trọng, nâng cao chất lượng huấn luyện của BĐBP nói chung và HVBP nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Quán triệt sâu sắc phương châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm những nội dung không phù hợp, giảm lý thuyết, tăng thực hành trong quá trình huấn luyện. Xây dựng, chuẩn hóa quy trình, nội dung huấn luyện, đào tạo, đảm bảo đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị của các đơn vị BĐBP. Trong đó, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, kỹ thuật làm cơ bản, huấn luyện phân đội là trọng điểm, huấn luyện cán bộ là then chốt, đảm bảo cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập cũng như tác chiến hiệp đồng trong khu vực phòng thủ biên giới.

Từ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ nói trên, chất lượng huấn luyện các đối tượng của Học viện không ngừng được nâng cao. Trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, tác chiến của cán bộ, học viên tiến bộ rõ rệt. Qua báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, diễn tập cuối khóa, xử lý các tình huống phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... đều đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra.

Công tác bảo đảm huấn luyện được đơn vị quan tâm, đầu tư mua sắm vật chất huấn luyện thiết yếu, nâng cấp hệ thống thao trường, trường bắn, nghiên cứu bổ sung tài liệu, giáo trình, đầu bài tập, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, diễn tập. Công tác bảo đảm sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, học viên từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện của HVBP.

Với định hướng đúng, quyết tâm cao, giải pháp phù hợp, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, công tác huấn luyện của HVBP có nhiều chuyển biến tiến bộ toàn diện, rõ nét. Các khâu yếu, mặt yếu được khắc phục, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng Học viện “vững mạnh toàn diện”, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Khuất Văn Tuấn, Giám đốc Học viện Biên phòng

Bình luận

ZALO