Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 19/06/2024 06:06 GMT+7

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Biên phòng - Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta rút ra 5 bài học quan trọng, trong đó, “Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “Dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” là bài học sâu sắc, kế thừa ý thức của cha ông hàng nghìn năm nay. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, BĐBP luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể địa phương, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, làm tốt công tác vận động quần chúng (VĐQC), góp phần giữ vững ổn định “phên giậu” biên cương Tổ quốc.

7nm0_17b
Cán bộ BĐBP Đắk Lắk tặng xe đạp cho học sinh nghèo, vượt khó. Ảnh: Viết Hà

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ, một trong những nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng trong điều kiện hiện nay là “tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”. Nghị quyết đưa ra mục tiêu: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Về công tác VĐQC, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 8-8-1995 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về xây dựng BĐBP trong tình hình mới đã giao cho BĐBP “phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, phải tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên vùng biên giới”.

Tiếp tục thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng về công tác VĐQC, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng BĐBP đã chủ động, sáng tạo áp dụng những biện pháp, cách làm phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, địa bàn, làm tốt công tác VĐQC, quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, năng lực VĐQC, thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

BĐBP tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn, cơ quan quân sự các cấp, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác VĐQC, tuyên truyền cho nhân dân nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các văn bản pháp lý về biên giới, lãnh thổ với các nước láng giềng; giáo dục, tuyên truyền nâng cao cảnh giác của nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới.

Công tác tuyên truyền đối ngoại được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, như tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhân dân, chính quyền và BĐBP với nhân dân, chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới của các nước láng giềng. Hiện nay, tại 20/25 tỉnh biên giới đất liền, đã có 151 cặp cụm dân cư hai bên biên giới ký kết nghĩa, góp phần tăng cường đoàn kết, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân và các lực lượng chức năng hai bên biên giới.

Nhận thức sâu sắc việc xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh có ý nghĩa chiến lược quan trọng, lâu dài trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, các đơn vị BĐBP đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng liên quan ở khu vực biên giới, trọng tâm là đội ngũ cán bộ, người có uy tín, già làng, trưởng bản.

BĐBP tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ BĐBP cho các xã biên giới và giới thiệu đảng viên ở các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đến nay, toàn lực lượng đã có 322 cán bộ được tăng cường cho các xã khó khăn, giữ các cương vị Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã..., hơn 1.200 đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn, bản.

x7rv_17a
Quân y BĐBP Lào Cai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi. Ảnh: Viết Hà

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đồng bào trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần với nhiều biệp pháp, cách làm khác nhau, BĐBP đã và đang ngày đêm giúp đỡ nhân dân lao động sản xuất, cải thiện đời sống, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... 100% số đồn Biên phòng có mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế. Đồng thời, BĐBP đã chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, vận động thu hút sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... tạo sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng, xã hội cùng chăm lo cho đồng bào vùng biên giới.

Ngoài ra, trong những năm qua, BĐBP còn thực hiện tốt chương trình “Mái ấm cho đồng bào nghèo nơi biên giới, hải đảo”, xây dựng hàng nghìn căn nhà cho đồng bào nghèo; chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, xây dựng 289 căn nhà, với tổng kinh phí 17,34 tỷ đồng trao tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã giao 24.276 con bò giống cho đồng bào. Các đơn vị BĐBP làm tốt công tác phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho các gia đình chính sách trên biên giới; phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; tổ chức dạy học xóa mù chữ cho bà con các dân tộc.

Đặc biệt, chương trình “Nâng bước em tới trường”, tính đến hết năm 2017, các đơn vị BĐBP đã nhận đỡ đầu được 2.844 học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 87 cháu người Lào, 91 cháu người Campuchia, với kinh phí bảo đảm cho mỗi cháu 500.000 đồng/tháng từ lớp 1 đến hết lớp 12... Với tất cả tình cảm, trách nhiệm hướng về đồng bào khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, các chiến sĩ BĐBP luôn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhận được sự tin cậy, yêu mến của đồng bào...

Viết Hà

Bình luận

ZALO